یک ترول عکسی را منتشر می کند که رئیس جمهور روسیه ، ولادیمیر پوتین را مسخره می کند

ضرب المثل 22: 1 بهتر است از ثروتهای بزرگ ، و نیل به دوست داشتنی و نه نقره و طلا انتخاب شود.
یک ترول عکسی را منتشر می کند که رئیس جمهور روسیه ، ولادیمیر پوتین را مسخره می کند
من در وب سایت RT به زبان اسپانیایی در حال خواندن اخبار و نظرات بودم و در بخش نظرات تصویری از ترول را دیدم و با آن عکس ، آن شخص رئیس جمهور روسیه ، ولادیمیر پوتین را مسخره کرد و من نتوانستم به مقایسه این موضوع کمک کنم واقعیت ، با آنچه بین عیسی (مسیح) ، رسولان عیسی ، مسیحیان واقعی ، مقدسین و تمام دشمنان او اتفاق افتاد ، من به جنبه جسمی فکر کردم که مخالفان مسیحیت واقعی درباره عیسی و فرشتگان مقدس او فاش کرده اند: خدا پیام آوران ، به این معنی که پیام واقعی و اصلی وی رعایت نشده است ، که من به دلیل تضادهایی که در انجیل جعلی موجود در کتاب مقدس پیدا کرده ام ، نشان داده ام.
بسیاری از مردم می دانند رئیس جمهور روسیه کیست و ظاهر بدنی او چگونه است ،
اما دشمنانش او را بدنام می کنند ، ببینید منظور من در این صفحه چاپ چیست:


یهوه پدر عیسی است و دشمنان دارد ، یهوه دشمنانی دارد ، عیسی نیز آنها را دارد و من نیز آنها را دارم ، اما ما مشترک داریم که این سه نفر در یک طرف هستند. آیا شخص دیگری در این جنگ علیه تهمت ها به ما ملحق می شود؟
افسانه تصویر didactic:

الف) این قانون یهوه است ، این قانون طرفداران دارد و مخالفانی نیز دارد:
سفر تثنیه 22: 5 زن نباید کت و شلوار مردانه بپوشد و مرد نیز نباید لباس زنانه بپوشد. زیرا این هرکسی که این کار را انجام دهد ، برای خداوند یا خدای شما نفرت است.
(ب)
با تهمت ، دشمنان خداوند ، یعنی دشمنان خدا ، در برابر افتخار فرشتگان شکوه خدا ، عیسی ، تهمت می زنند.
این مخالف افتخار پیامبران شکوه خدا است.
(ج)
از طریق حقیقت ، یکی از دوستان خداوند ، به عنوان یک دوست خدا ، می گویم که افتخار فرشتگان شکوه خدا ، از عیسی و مال من را پاک می کنم ، زیرا من نیز قربانی تهمت های مشرکین شده ام.
https://bestiadn.com/2019/05/14/dip-tic-dip-esto-me-pasa-porque-soy-fiel/
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/08/que-es-la-idolatria-por-que-la.html
صورتم را به نفع دوستانم قرار می دهم!
دوستان من عیسی مسیح و فرشتگان مقدس و همچنین خداوند به عنوان بهترین دوست ما با ما است ، بنابراین کسانی که از ما متنفر هستند موفق نخواهند شد بلکه ما خواهیم توانست.
https://bestiadn.com/2019/04/21/christ-wore-short-hair/
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(د)
جنبه ای که دشمن عیسی مسیح را نمایان می کند ، با تهمت و افترا است.
این نمایانگر کارهایی است که آنها نیز با انجیل خود انجام داده اند ، آنها این کار را تا حدود زیادی جعل کرده اند تا مغایر با قانون یهوه باشد.
https://bestiadn.com/2019/05/24/greek-wisdom-in-the-bible/
(ث)
جنبه ای که با آن دشمنان فرشتگان مقدس نمایانگر فرشتگان مقدس هستند ، با تهمت و افترا. این نمایانگر آنچه آنها نیز با انجیلى كه موعظه كرده اند انجام داده اند ، آنها آن را جعل كردند تا آن را خلاف شرع خداوند باشد.
(گ)
دشمنان خدا برای سقوط خود ، کتاب مقدس را پیچانده اند.
دوستان خدا نوشته‌هایی را که دشمنان خدا در آن پیچیده بودند ، صاف کرده اند.
دوستان خدا این کار را برای نجات خود انجام دادند (حبابک 2: 4)
https://bestiadn.com/2019/06/05/el-verdadero-despertar-de-conciencia-el-significado-la-interpretacion/
(ف)
جنبه ای که یک دوست از فرشتگان مقدس نماینده فرشتگان مقدس است زیرا به آنها احترام می گذارد ، برای این دوست ، که این سطرها را می نویسد ، نیز یکی از آنهاست (یوحنا 17:17).
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(1)
جنبه تحریف شده ولادیمیر پوتین که توسط مخالف رئیس جمهور روسیه ایجاد شده است.
(2)
ظاهر واقعی رئیس جمهور روسیه ، ولادیمیر پوتین. بدیهی است که مسیحیان دروغین مانند بسیاری از یوتیوب ها که وانمود می کنند که یهوه ، خدای عادل و پدر عیسی مسیح را متصل می کنند ، از خداوند متنفر هستند ،
آیا درجه ای از همدستی بین آنها وجود دارد؟ من بسیار مطمئن هستم که بله ، آنها نفرت انگیز هستند ، انسانهای ناسپاس ، مردان مستقیم را دشمن خود می دانند و مردان مستقیم ، دشمنان خود را نفرین کننده می دانند. سخنان 29:27 نفرت از انسان صالح است.
و بدكاران زشتى از راههاى صالح است. به همين دليل آنها در نقاشى خود شيطان (دشمنشان) را مانند مرد مردانه قرار داده اند ، اما من از حق پرهيزگار دفاع مي كنم ، بنابراين صورت و چهره خود را به نفع صالحان! وقتی دو پیامبر یهوه آمدند تا لوط را نجات دهند (پیدایش 19) ، لوط خوشحال شد ، اما ساکنان سدوم به خاطر شرور بودن خوشحال نبودند (پیدایش 13: 13) ، و وقتی عیسای مسیح آمد ، یک وضعیت شبیه ساز اتفاق افتاد. و به همین دلیل عیسی و دوستان واقعی او توسط مردان ناسپاس مانند نرو به قتل رسیدند (دانیل 9: 26-27).
https://bestiadn.com/2019/08/01/el-camino-hacia-las-moradas-eternas/

https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/04/el-cristianismo-jesus-utilizo-el.html

// سطرهای فوق با ترجمه گوگل ترجمه شده است ، در صورت یافتن برخی از خطاهای ترجمه ، می توانید حاوی خطایی نیز باشید و اگر می خواهید به من کمک کنید ، این ایمیل من است: frgalindojc@gmail.com

/
The above lines have been translated with google translate, it may contain errors, if you find some translation errors and if you want to help me, this is my e-mail: frgalindojc@gmail.com //
Proverbs 22:1 A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.
A troll publishes a photo that ridicules Russian President Vladimir Putin
I was reading news and comments on RT’s website in Spanish, and in the comments section I saw a profile picture of a troll, and with that photo, that person ridiculed the president of Russia, Vladimir Putin, and I couldn’t help comparing this fact, with what happened between Jesus (the Christ), the apostles of Jesus, the true Christians, the saints, and all his enemies, I thought of the physical aspect that opponents of true Christianity have disclosed about Jesus and his holy angels : God’s messengers, which means that his true and original message has not been respected, which I have been demonstrating because of the contradictions that I have found in the counterfeit gospel contained in the Bible.
Many already know who the president of Russia is and how his physical appearance is,
but his enemies defame him, see what I mean in this print screen:
Jehovah is the father of Jesus and has enemies, Jehovah has detractors, Jesus also has them and I have them too, but we have in common that the three of us are on the same side. Does anyone else join us in this war against slanderers ?:
Legend of the didactic image:
(A) This is the Law of Jehovah, this law has adherents and also has opponents:
Deuteronomy 22:5 A woman shall not wear a man’s suit, nor shall a man wear a woman’s clothing; because it is an abomination to Jehovah your God whoever this does.
(B)
With slander, Jehovah’s enemies, that is, God’s enemies, slander against the honor of the glorious angels of God, of Jesus.
That is against the honor of the glorious messengers of God.
(C)
Through the truth, one of Jehovah’s friends, that is to say a friend of God, I clean the honor of the glorious angels of God, of Jesus and mine, because I have also been a victim of slander by the idolaters.
https://bestiadn.com/2019/05/14/dip-tic-dip-esto-me-pasa-porque-soy-fiel/
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/08/que-es-la-idolatria-por-que-la.html
I expose my face in favor of my friends!
My friends are Jesus the Christ, and the holy angels and also Jehovah is with us as our best friend, therefore those who hate us will not prosper, but we will.
https://bestiadn.com/2019/04/21/christ-wore-short-hair/
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(D)
The aspect with which an enemy of Jesus represents Jesus, with slander and defamation.
This represents what they have also done with their gospel, they falsified it in large part to make it contrary to Jehovah’s law.
https://bestiadn.com/2019/05/24/greek-wisdom-in-the-bible/
(E)
The aspect with which the enemies of the holy angels represent the holy angels, with slander and defamation. This represents what they have also done with the gospel that they preached, they falsified it to make it contrary to Jehovah’s law.
(G)
God’s enemies have twisted the scriptures for their own downfall.
The friends of God have straightened out the writings that the enemies of God had twisted.
God’s friends did that for their own salvation (Habakkuk 2:4)
https://bestiadn.com/2019/06/05/el-verdadero-despertar-de-conciencia-el-significado-la-interpretacion/
(F)
The aspect with which a friend of the holy angels represents the holy angels because he respects them, for this friend, who writes these lines, is also one of them (John 17:17).
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(1)
The distorted aspect of Vladimir Putin created by an opponent of the Russian president.
(2)
The real appearance of the president of Russia, Vladimir Putin.Obviously false Christians hate Jehovah just like many youtubers who pretend to unlink Jehovah, the just God and father of Jesus, of Jesus,
Is there any degree of complicity between them? I am very sure that yes, they are abominable, abominable men consider straight men as their enemies and straight men consider abominable men as their enemies.Proverbs 29:27 Abomination is to the righteous the wicked man;
And the wicked is an abomination of righteous ways.For that reason in their paintings they have placed Satan (their enemy), like the manly man, but I defend the cause of the righteous, so I put my image and my face in favor of the righteous!When the two messengers of Jehovah came to rescue Lot (Genesis 19), Lot was happy, but the inhabitants of Sodom were not happy because they were wicked (Genesis 13:13), and a similitar situation happened when Jesus Christ came, and for this reason Jesus and his true friends were murdered by abominable men like Nero (Daniel 9:26-27).
https://bestiadn.com/2019/08/01/el-camino-hacia-las-moradas-eternas/

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s