Bir troll, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i gülünç eden bir fotoğraf yayınladı

Atasözleri 22: 1 Büyük bir zenginlikten ziyade iyi bir isim seçilmekte, gümüş ve altın yerine iyilikten yanadır.

Bir troll, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i gülünç eden bir fotoğraf yayınladı

RT’nin İspanyolca’nın web sitesinde İspanyolca’nın haberlerini ve yorumlarını okuyordum ve yorumlar bölümünde bir trolün profil resmini gördüm ve bu fotoğrafta o kişi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gülünç oldu ve bunu karşılaştırmaya yardımcı olamadım. gerçekte, İsa (Mesih), İsa’nın havarileri, gerçek Hristiyanlar, azizler ve bütün düşmanları arasında olanlar ile, gerçek Hristiyanlığın muhaliflerinin İsa ve onun kutsal melekleri hakkında açıkladığı fiziksel yönü düşündüm: Tanrı’nın haberciler, bu, gerçek ve orijinal mesajına saygı duyulmadığı, İncil’deki sahte müjdede bulduğum çelişkiler nedeniyle gösterdiğim anlamına geliyor.

Pek çoğu Rusya devlet başkanının kim olduğunu ve fiziksel görünüşünün ne olduğunu zaten biliyor.
ama düşmanları onu karara bağlar, bu baskı ekranında ne demek istediğimi görün:

Yehova, İsa’nın babasıdır ve düşmanları vardır, Yehova’nın kırıcıları vardır, İsa’nın da onları vardır ve bende onlarda var, ama ortak üçümüzün de aynı taraftayız. Bu iftirada iftiralara karşı bize başkası katılıyor mu?

Didaktik resmin efsanesi:
(A) Bu Yehova’nın Yasası, bu yasanın taraftarları ve aynı zamanda muhalifleri var:
Tesniye 22: 5 Bir kadın erkek kıyafeti giyemez, erkek kıyafeti giyemez; Çünkü bu kim olursa olsun, Yehova’ya Tanrı’nın ihmalidir.

(B)
İftira ile Yehova’nın düşmanları, yani, Tanrı’nın düşmanları, Tanrı’nın şanlı meleklerinin onuruna, İsa’ya iftira atmaktadır.
Bu, Tanrı’nın şanlı habercilerinin onuruna aykırıdır.

(C)
Gerçekte Yehova’nın arkadaşlarından biri, yani Tanrı’nın bir arkadaşı demek, Tanrı’nın, İsa’nın ve benim olan şanlı meleklerinin onurunu temizliyorum, çünkü ben de putperestlerin iftira kurbanı oldum.
https://bestiadn.com/2019/05/14/dip-tic-dip-esto-me-pasa-porque-soy-fiel/
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/08/que-es-la-idolatria-por-que-la.html
Yüzümü arkadaşlarım lehine ifşa ediyorum!
Arkadaşlarım İsa Mesih ve kutsal melekler ve Yehova da en iyi arkadaşımız olarak bizimle birlikte, bu yüzden bizden nefret edenler gelişmeyecek, ama biz edeceğiz.
https://bestiadn.com/2019/04/21/christ-wore-short-hair/
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(D)
İsa düşmanın hangi yönü, iftira ve iftira ile İsa’yı temsil eder.
Bu, müjdelerinde yaptıklarını da temsil ediyor, Yehova’nın yasasına aykırı hale getirmek için büyük ölçüde tahrif ettiler.
https://bestiadn.com/2019/05/24/greek-wisdom-in-the-bible/
(E)
Kutsal meleklerin düşmanlarının iftira ve hakaret içeren kutsal melekleri temsil ettiği yön. Bu, vaaz ettikleri müjdeyle de yaptıklarını, Yehova’nın yasalarına aykırı olması için tahrif ettiler.
(G)
Tanrı’nın düşmanı, kutsal yazıları kendi çöküşleri için bükmüştür.
Tanrı’nın dostları, Tanrı düşmanlarının bükülmüş olduğu yazıları düzelttiler.
Tanrı’nın arkadaşları bunu kendi kurtuluşları için yaptılar (Habakkuk 2: 4)
https://bestiadn.com/2019/06/05/el-verdadero-despertar-de-conciencia-el-significado-la-interpretacion/

(F)
Kutsal meleklerin bir arkadaşının kutsal melekleri temsil ettiği yön, çünkü onlara saygı duyuyor, bu satırları yazan bu arkadaş için de onlardan biri. (Yuhanna 17:17).
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(1)
Rusya devlet başkanının bir rakibi tarafından yaratılan Vladimir Putin’in çarpıtılmış yönü.
(2)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçek görünümü.
Belli ki sahte Hristiyanlar, tıpkı İsa’nın sadece Tanrısı ve İsa’nın babası olan Yehova’nın bağlantısını kesmiş gibi davranan birçok youtube gibi, Yehova’dan nefret ediyor.
Aralarında herhangi bir zorluk derecesi var mı? Abominable olduklarından, abominable erkeklerin düz adamları düşmanlar olarak gördüklerinden, eminim ki abominable erkekleri düşmanlar olarak görüyorlar. Atasözleri 29:27 Abomination kötü adam;
Ve kötüler doğru yollardan uzak durmadır. Bu nedenle, resimlerinde şeytan erkek gibi Şeytan’ı (düşmanlarını) yerleştirdiler, ancak erkeklerin yaptığı gibi şeytanı savunuyorlar, ama doğru olanın nedenini savunuyorum, bu yüzden imajımı ve yüzümü lehine koyuyorum doğru! Yehova’nın iki elçisi Lot’u kurtarmaya geldiğinde (Yaratılış 19), Lot mutluydu, ama Sodom sakinleri çok kötü oldukları için mutlu değildiler (Yaratılış 13:13) ve İsa Mesih geldiğinde similitar bir durum yaşandı. ve bu nedenle İsa ve gerçek arkadaşları Nero gibi iğrenç erkekler tarafından öldürüldü (Daniel 9: 26-27).
https://bestiadn.com/2019/08/01/el-camino-hacia-las-moradas-eternas/

 

//Yukarıdaki satırlar google çeviri ile çevrilmiş, bazı çeviri hataları bulursanız ve bana yardım etmek istiyorsanız e-posta adresim: frgalindojc@gmail.com.

The above lines have been translated with google translate, it may contain errors, if you find some translation errors and if you want to help me, this is my e-mail: frgalindojc@gmail.com //
Proverbs 22:1 A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.
A troll publishes a photo that ridicules Russian President Vladimir Putin
I was reading news and comments on RT’s website in Spanish, and in the comments section I saw a profile picture of a troll, and with that photo, that person ridiculed the president of Russia, Vladimir Putin, and I couldn’t help comparing this fact, with what happened between Jesus (the Christ), the apostles of Jesus, the true Christians, the saints, and all his enemies, I thought of the physical aspect that opponents of true Christianity have disclosed about Jesus and his holy angels : God’s messengers, which means that his true and original message has not been respected, which I have been demonstrating because of the contradictions that I have found in the counterfeit gospel contained in the Bible.
Many already know who the president of Russia is and how his physical appearance is,
but his enemies defame him, see what I mean in this print screen:
Jehovah is the father of Jesus and has enemies, Jehovah has detractors, Jesus also has them and I have them too, but we have in common that the three of us are on the same side. Does anyone else join us in this war against slanderers ?:
Legend of the didactic image:
(A) This is the Law of Jehovah, this law has adherents and also has opponents:
Deuteronomy 22:5 A woman shall not wear a man’s suit, nor shall a man wear a woman’s clothing; because it is an abomination to Jehovah your God whoever this does.
(B)
With slander, Jehovah’s enemies, that is, God’s enemies, slander against the honor of the glorious angels of God, of Jesus.
That is against the honor of the glorious messengers of God.
(C)
Through the truth, one of Jehovah’s friends, that is to say a friend of God, I clean the honor of the glorious angels of God, of Jesus and mine, because I have also been a victim of slander by the idolaters.
https://bestiadn.com/2019/05/14/dip-tic-dip-esto-me-pasa-porque-soy-fiel/
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/08/que-es-la-idolatria-por-que-la.html
I expose my face in favor of my friends!
My friends are Jesus the Christ, and the holy angels and also Jehovah is with us as our best friend, therefore those who hate us will not prosper, but we will.
https://bestiadn.com/2019/04/21/christ-wore-short-hair/
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(D)
The aspect with which an enemy of Jesus represents Jesus, with slander and defamation.
This represents what they have also done with their gospel, they falsified it in large part to make it contrary to Jehovah’s law.
https://bestiadn.com/2019/05/24/greek-wisdom-in-the-bible/
(E)
The aspect with which the enemies of the holy angels represent the holy angels, with slander and defamation. This represents what they have also done with the gospel that they preached, they falsified it to make it contrary to Jehovah’s law.
(G)
God’s enemies have twisted the scriptures for their own downfall.
The friends of God have straightened out the writings that the enemies of God had twisted.
God’s friends did that for their own salvation (Habakkuk 2:4)
https://bestiadn.com/2019/06/05/el-verdadero-despertar-de-conciencia-el-significado-la-interpretacion/
(F)
The aspect with which a friend of the holy angels represents the holy angels because he respects them, for this friend, who writes these lines, is also one of them (John 17:17).
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(1)
The distorted aspect of Vladimir Putin created by an opponent of the Russian president.
(2)
The real appearance of the president of Russia, Vladimir Putin.Obviously false Christians hate Jehovah just like many youtubers who pretend to unlink Jehovah, the just God and father of Jesus, of Jesus,
Is there any degree of complicity between them? I am very sure that yes, they are abominable, abominable men consider straight men as their enemies and straight men consider abominable men as their enemies.Proverbs 29:27 Abomination is to the righteous the wicked man;
And the wicked is an abomination of righteous ways.For that reason in their paintings they have placed Satan (their enemy), like the manly man, but I defend the cause of the righteous, so I put my image and my face in favor of the righteous!When the two messengers of Jehovah came to rescue Lot (Genesis 19), Lot was happy, but the inhabitants of Sodom were not happy because they were wicked (Genesis 13:13), and a similitar situation happened when Jesus Christ came, and for this reason Jesus and his true friends were murdered by abominable men like Nero (Daniel 9:26-27).
https://bestiadn.com/2019/08/01/el-camino-hacia-las-moradas-eternas/
=

LAPALABRADEJEHOVADESTRUYEASEIYAELFALSOSANTO

 

https://bestiadn.com/2019/08/20/el-final-de-los-sacrificios-humanos-a-los-dioses-rebeldes-los-titanes-seran-liberados-es-el-fin-de-zeus-y-sus-dioses-del-olimpo/

theenemiesofthechristinsultthechristandhisfriendsastheenemiesofputininsultputin

 

(An example of defamation against the messengers of the Most High: A troll publishes a picture which ridicules Russian President Vladimir Putinhttps://bestiadn.com/2019/08/11/a-troll-publishes-a-photo-that-ridicules-russian-president-vladimir-putin/)

Revelation 18:1 And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power; and the earth was lightened with his glory.
Revelation 20:10 And Satan that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are (Satan’s seed (Genesis 3:15-17, Proverbs 29:27)), and they shall be tormented day and night for ever and ever.

Compártelo / Share it:

No soy un genio del ajedrez, ni de la física, ni de las matemáticas,
si llegué a redescubrir el cristianismo auténtico, no es porque yo sea el hombre mas inteligente de entre los hombres, sino
porque yo se lo rogué a Jehová Dios, mi creador; Y algo parecido a esto dijo el profeta Daniel:
Daniel 2:30 “Y a mí me ha sido revelado entender este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes”
https://www.chess.com/member/bestiadn-dot-com
A brief explanation of the purpose of my blog BESTIADN.COM

Quitándole la máscara al Diablo


Venciendo al Diablo

https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/09/jehovah-is-avenger-and-sadic-against.html

[1] No todo es como te lo cuentan, aunque suene contradictorio, intenta no perder la cordura con esta coherente explicación
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/09/no-todo-es-como-te-lo-contaron-trata-de.html


[2] Me maravillo en Perú y no es por Machu Picchu
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/09/me-sorprendes-peru-me-maravilla-como-se.html

[3] La profecía en lenguaje figurado de la reversión del pecado original de Adán y Eva
https://textos-y-relaciones.blogspot.com/2019/08/evangelio-de-felipe-71-mientras-eva.html

[4] Los verdaderos hermanos se ayudan entre sí
https://textos-y-relaciones.blogspot.com/2019/08/juan-1614-el-me-glorificara-porque.html

[4.1] Defendiendo la buena fama de Jesucristo: https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/cristo-uso-cabello-corto/info

[4-2] El ABC del Verdadero Cristianismo ha sido re-descubierto y yo lo anuncio (Salmos 118:17-23) : https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/


[5] El orgullo y despecho de una mujer causó su acto calumnioso contra mi, ¿que culpa tengo yo de haberle gustado a ella y ser fiel y celoso?.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/esto-me-pasa-porque-soy-fiel.html

[6]
Satanás es una criatura con vida, porque Satanás vive en cualquier calumniador, y tiene miedo y sus miedos se cumplen.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/el-vidente-vera-la-luz-pero-el-ciego-no.html

[7]
No todos los caminos conducen a Roma, solo las falsas religiones lo hacen
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/ellos-dijeron-todos-los-caminos.html

[8] La verdadera escalera del poder
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/por-encima-del-mundo-estan-los-angeles.html

[9] Hijo de Satanás (calumniador), Satanás no te podrá defender, porque Satanás no tiene argumentos de defensa coherentes,
además Satanás es tan culpable como tu, y porque Satanás es una bestia como abogado defensor.
https://el-enemigo-del-anticristo.blogspot.com/2019/05/el-anti-anticristo.html

[10] La profecía lo confirma: El ejército ganador se reparte el botín arrebatado al perdedor.
https://cristo-uso-corto.blogspot.com/2019/08/miguel-olvidate-de-eliza-satanas-tu.html

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s