Peli julkaisee kuvan, joka pilkkaa Venäjän presidentti Vladimir Putinia

Sananlaskujen 22: 1 Hyvä nimi on pikemminkin valittava kuin suuri rikkaus ja rakastava suosio mieluummin kuin hopea ja kulta.
Peli julkaisee kuvan, joka pilkkaa Venäjän presidentti Vladimir Putinia
Luin uutisia ja kommentteja RT: n verkkosivuilla espanjaksi, ja kommenttiosastossa näin profiilikuvan pelasta, ja kyseisen valokuvan kanssa tämä henkilö pilkkasi Venäjän presidentti Vladimir Putinia, enkä voinut auttaa vertaamalla tätä Itse asiassa sen kanssa, mitä tapahtui Jeesuksen (Kristuksen), Jeesuksen apostoleiden, todellisten kristittyjen, pyhien ja kaikkien hänen vihollistensa välillä, ajattelin fyysistä puolta, jonka todellisen kristinuskon vastustajat ovat paljastaneet Jeesuksesta ja hänen pyhistä enkeleistään: Jumalasta lähettiläät, mikä tarkoittaa, että hänen todellinen ja omaperäinen viestinsä ei ole kunnioitettu, minkä olen osoittanut niiden ristiriitaisuuksien takia, jotka olen löytänyt Raamatun sisältämästä väärennetystä evankeliumista.
Monet jo tietävät, kuka Venäjän presidentti on ja kuinka hänen fyysinen ulkonäkönsä on,
mutta hänen vihollisensa häpeävät häntä, katso mitä tarkoitan tällä tulostusnäytöllä:


Jehova on Jeesuksen isä ja hänellä on vihollisia, Jehovalla on rappeuttajia, Jeesuksella on myös heitä ja minäkin heitä, mutta meillä on yhteistä, että me kolme olemme samalla puolella. Liittyykö kukaan muu meihin tässä taistelua vastaan ​​sodassa? :

Selitys didaktisesta kuvasta:
(A) Tämä on Jehovan laki, tällä lailla on kannattajia ja myös vastustajia:
5. Moos. 22: 5 Nainen ei saa käyttää miehen pukua eikä mies naisen vaatteita; koska se on kauhistuttavaa Jehovalle, sinun Jumalallesi, kuka tahansa tämän tekee.
(B)
Panostaen Jehovan vihollisia, ts. Jumalan vihollisia, panettelee Jumalan loistavien enkeleiden, Jeesuksen, kunniaa vastaan.
Se on Jumalan loistavien lähettiläiden kunniaa vastaan.
(C)
Totuuden kautta yksi Jehovan ystävistä, toisin sanoen Jumalan ystävä, puhdistan Jumalan, Jeesuksen ja minun kunniakkaiden enkeleiden kunnian, koska olen myös joutunut epäjumalanpalvojien surman uhreiksi.
https://bestiadn.com/2019/05/14/dip-tic-dip-esto-me-pasa-porque-soy-fiel/
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/08/que-es-la-idolatria-por-que-la.html
Paljastan kasvoni ystävieni puolesta!
Ystäväni ovat Jeesus Kristus, ja pyhät enkelit ja myös Jehova on kanssamme paras ystävämme, siksi ne, jotka vihaavat meitä, eivät menesty, mutta me tulemme.
https://bestiadn.com/2019/04/21/christ-wore-short-hair/
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(D)
Se näkökohta, jolla Jeesuksen vihollinen edustaa Jeesusta, herjaamalla ja kunnioittaen.
Tämä edustaa sitä, mitä he ovat myös tehneet evankeliumillaan, he väärentävät sen suureksi osaksi tehdäkseen sen Jehovan lain vastaiseksi.
https://bestiadn.com/2019/05/24/greek-wisdom-in-the-bible/
(E)
Se näkökohta, jolla pyhien enkelien viholliset edustavat pyhiä enkeleitä, häpeämällä ja kunnioittaen. Tämä edustaa sitä, mitä he ovat tehneet myös saarnaamansa evankeliumin kanssa, he väärentävät sen tehdäkseen sen Jehovan lain vastaiseksi.
(G)
Jumalan viholliset ovat kiertäneet pyhiä kirjoituksia oman kaatumisensa vuoksi.
Jumalan ystävät ovat suoristaneet kirjoitukset, joita Jumalan viholliset olivat kiertäneet.
Jumalan ystävät tekivät sen oman pelastuksensa vuoksi (Habakkuk 2: 4)
https://bestiadn.com/2019/06/05/el-verdadero-despertar-de-conciencia-el-significado-la-interpretacion/
(F)
Se näkökohta, jolla pyhien enkelien ystävä edustaa pyhiä enkeleitä, koska hän kunnioittaa heitä, sillä tämä ystävä, joka kirjoittaa nämä rivit, on myös yksi heistä (Joh. 17:17).
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(1)
Venäjän presidentin vastustajan luoma vääristynyt näkökohta Vladimir Putinista.
(2)
Venäjän presidentin Vladimir Putinin todellinen ulkonäkö. Ilmeisesti vääriä kristittyjä vihaa Jehovaa aivan kuten monet youtuberit, jotka teeskentelevät yhdistävänsä Jehovan, Jeesuksen oikeudenmukaisen Jumalan ja Jeesuksen isän, Jeesuksen,
Onko heidän välilläan jonkin verran komplikaatioita? Olen erittäin varma, että kyllä, ne ovat kauhistuttavia, kauhistuttavia miehiä pitävät suoraa miehet vihollisinaan ja suorat miehet pitävät kauhistuttavia miehiä vihollisinaan (Sananlaskut 29:27) Katse on jumalattoman vanhurskaille;
Ja jumalattomat ovat vanhurskaiden tapojen kauhistuksia. Tästä syystä he ovat maalauksissaan asettaneet saatanan (vihollisensa) kuten mieheinen, mutta puolustan vanhurskaiden syytä, joten asetan kuvani ja kasvoni hyväksi vanhurskas! Kun kaksi Jehovan sanansaattajaa tulivat pelastamaan Lotin (1. Moos. 19), Lot oli onnellinen, mutta Sodoman asukkaat eivät olleet tyytyväisiä, koska olivat pahoja (1. Moos. 13:13), ja samanlainen tilanne tapahtui, kun Jeesus Kristus tuli , ja tästä syystä kauhistuttavat ihmiset surmasivat Jeesuksen ja hänen todelliset ystävänsä, kuten Nero (Daniel 9: 26-27).
https://bestiadn.com/2019/08/01/el-camino-hacia-las-moradas-eternas/

https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/04/el-cristianismo-jesus-utilizo-el.html

// Yllä olevat rivit on käännetty google translate -sovelluksella, se voi sisältää virheitä, jos löydät käännösvirheitä ja jos haluat auttaa minua, tämä on sähköpostiosoitteeni: frgalindojc@gmail.com

/
The above lines have been translated with google translate, it may contain errors, if you find some translation errors and if you want to help me, this is my e-mail: frgalindojc@gmail.com //
Proverbs 22:1 A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.
A troll publishes a photo that ridicules Russian President Vladimir Putin
I was reading news and comments on RT’s website in Spanish, and in the comments section I saw a profile picture of a troll, and with that photo, that person ridiculed the president of Russia, Vladimir Putin, and I couldn’t help comparing this fact, with what happened between Jesus (the Christ), the apostles of Jesus, the true Christians, the saints, and all his enemies, I thought of the physical aspect that opponents of true Christianity have disclosed about Jesus and his holy angels : God’s messengers, which means that his true and original message has not been respected, which I have been demonstrating because of the contradictions that I have found in the counterfeit gospel contained in the Bible.
Many already know who the president of Russia is and how his physical appearance is,
but his enemies defame him, see what I mean in this print screen:
Jehovah is the father of Jesus and has enemies, Jehovah has detractors, Jesus also has them and I have them too, but we have in common that the three of us are on the same side. Does anyone else join us in this war against slanderers ?:
Legend of the didactic image:
(A) This is the Law of Jehovah, this law has adherents and also has opponents:
Deuteronomy 22:5 A woman shall not wear a man’s suit, nor shall a man wear a woman’s clothing; because it is an abomination to Jehovah your God whoever this does.
(B)
With slander, Jehovah’s enemies, that is, God’s enemies, slander against the honor of the glorious angels of God, of Jesus.
That is against the honor of the glorious messengers of God.
(C)
Through the truth, one of Jehovah’s friends, that is to say a friend of God, I clean the honor of the glorious angels of God, of Jesus and mine, because I have also been a victim of slander by the idolaters.
https://bestiadn.com/2019/05/14/dip-tic-dip-esto-me-pasa-porque-soy-fiel/
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/08/que-es-la-idolatria-por-que-la.html
I expose my face in favor of my friends!
My friends are Jesus the Christ, and the holy angels and also Jehovah is with us as our best friend, therefore those who hate us will not prosper, but we will.
https://bestiadn.com/2019/04/21/christ-wore-short-hair/
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(D)
The aspect with which an enemy of Jesus represents Jesus, with slander and defamation.
This represents what they have also done with their gospel, they falsified it in large part to make it contrary to Jehovah’s law.
https://bestiadn.com/2019/05/24/greek-wisdom-in-the-bible/
(E)
The aspect with which the enemies of the holy angels represent the holy angels, with slander and defamation. This represents what they have also done with the gospel that they preached, they falsified it to make it contrary to Jehovah’s law.
(G)
God’s enemies have twisted the scriptures for their own downfall.
The friends of God have straightened out the writings that the enemies of God had twisted.
God’s friends did that for their own salvation (Habakkuk 2:4)
https://bestiadn.com/2019/06/05/el-verdadero-despertar-de-conciencia-el-significado-la-interpretacion/
(F)
The aspect with which a friend of the holy angels represents the holy angels because he respects them, for this friend, who writes these lines, is also one of them (John 17:17).
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(1)
The distorted aspect of Vladimir Putin created by an opponent of the Russian president.
(2)
The real appearance of the president of Russia, Vladimir Putin.Obviously false Christians hate Jehovah just like many youtubers who pretend to unlink Jehovah, the just God and father of Jesus, of Jesus,
Is there any degree of complicity between them? I am very sure that yes, they are abominable, abominable men consider straight men as their enemies and straight men consider abominable men as their enemies.Proverbs 29:27 Abomination is to the righteous the wicked man;
And the wicked is an abomination of righteous ways.For that reason in their paintings they have placed Satan (their enemy), like the manly man, but I defend the cause of the righteous, so I put my image and my face in favor of the righteous!When the two messengers of Jehovah came to rescue Lot (Genesis 19), Lot was happy, but the inhabitants of Sodom were not happy because they were wicked (Genesis 13:13), and a similitar situation happened when Jesus Christ came, and for this reason Jesus and his true friends were murdered by abominable men like Nero (Daniel 9:26-27).
https://bestiadn.com/2019/08/01/el-camino-hacia-las-moradas-eternas/
=

LAPALABRADEJEHOVADESTRUYEASEIYAELFALSOSANTO

 

https://bestiadn.com/2019/08/20/el-final-de-los-sacrificios-humanos-a-los-dioses-rebeldes-los-titanes-seran-liberados-es-el-fin-de-zeus-y-sus-dioses-del-olimpo/

theenemiesofthechristinsultthechristandhisfriendsastheenemiesofputininsultputin

 

(An example of defamation against the messengers of the Most High: A troll publishes a picture which ridicules Russian President Vladimir Putinhttps://bestiadn.com/2019/08/11/a-troll-publishes-a-photo-that-ridicules-russian-president-vladimir-putin/)

Revelation 18:1 And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power; and the earth was lightened with his glory.
Revelation 20:10 And Satan that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are (Satan’s seed (Genesis 3:15-17, Proverbs 29:27)), and they shall be tormented day and night for ever and ever.

Compártelo / Share it:

No soy un genio del ajedrez, ni de la física, ni de las matemáticas,
si llegué a redescubrir el cristianismo auténtico, no es porque yo sea el hombre mas inteligente de entre los hombres, sino
porque yo se lo rogué a Jehová Dios, mi creador; Y algo parecido a esto dijo el profeta Daniel:
Daniel 2:30 “Y a mí me ha sido revelado entender este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes”
https://www.chess.com/member/bestiadn-dot-com
A brief explanation of the purpose of my blog BESTIADN.COM

Quitándole la máscara al Diablo


Venciendo al Diablo

https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/09/jehovah-is-avenger-and-sadic-against.html

[1] No todo es como te lo cuentan, aunque suene contradictorio, intenta no perder la cordura con esta coherente explicación
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/09/no-todo-es-como-te-lo-contaron-trata-de.html


[2] Me maravillo en Perú y no es por Machu Picchu
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/09/me-sorprendes-peru-me-maravilla-como-se.html

[3] La profecía en lenguaje figurado de la reversión del pecado original de Adán y Eva
https://textos-y-relaciones.blogspot.com/2019/08/evangelio-de-felipe-71-mientras-eva.html

[4] Los verdaderos hermanos se ayudan entre sí
https://textos-y-relaciones.blogspot.com/2019/08/juan-1614-el-me-glorificara-porque.html

[4.1] Defendiendo la buena fama de Jesucristo: https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/cristo-uso-cabello-corto/info

[4-2] El ABC del Verdadero Cristianismo ha sido re-descubierto y yo lo anuncio (Salmos 118:17-23) : https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/


[5] El orgullo y despecho de una mujer causó su acto calumnioso contra mi, ¿que culpa tengo yo de haberle gustado a ella y ser fiel y celoso?.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/esto-me-pasa-porque-soy-fiel.html

[6]
Satanás es una criatura con vida, porque Satanás vive en cualquier calumniador, y tiene miedo y sus miedos se cumplen.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/el-vidente-vera-la-luz-pero-el-ciego-no.html

[7]
No todos los caminos conducen a Roma, solo las falsas religiones lo hacen
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/ellos-dijeron-todos-los-caminos.html

[8] La verdadera escalera del poder
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/por-encima-del-mundo-estan-los-angeles.html

[9] Hijo de Satanás (calumniador), Satanás no te podrá defender, porque Satanás no tiene argumentos de defensa coherentes,
además Satanás es tan culpable como tu, y porque Satanás es una bestia como abogado defensor.
https://el-enemigo-del-anticristo.blogspot.com/2019/05/el-anti-anticristo.html

[10] La profecía lo confirma: El ejército ganador se reparte el botín arrebatado al perdedor.
https://cristo-uso-corto.blogspot.com/2019/08/miguel-olvidate-de-eliza-satanas-tu.html

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s