چرا اکثر مردم از خدا متنفر هستند؟ خدا از شیطان متنفر است ، شیطان از خدا متنفر است.

چرا اکثر مردم از خدا متنفر هستند؟ خدا از شیطان متنفر است ، شیطان از خدا متنفر است.

خوزه به شما سلام می کند ، اکنون می خواهم در مورد اینکه چرا مردم از خدا متنفر هستند ، صحبت کنم ، چرا بیشتر مردم از خدا متنفر هستند: این به این دلیل است که خدا عادل است و بیشتر مردم ناعادل هستند … [مزامیر 100: 5 زیرا خداوند خوب است. برای همیشه رحمت اوست و حقیقتش برای همه نسل ها. ارمیا 9:23 بنابراین خداوند می گوید: “حکیم را نبایستی در حکمت خود ستایش کرد ، و نه در شجاعت او شجاع مورد ستایش قرار گیرد و نه ثروتمندان خود را در ثروت خود ستایش کنند. 24 اما بگذارید این امر در آنچه مورد تمجید قرار می گیرد ستایش شود: در فهمیدن و شناختن من که من خداوند هستم ، که رحمت ، قضاوت و عدالت را بر روی زمین انجام می دهم. زیرا من این چیزها را می خواهم ، می گوید: خداوند
(متی 22:14: “برگزیدگان صالح هستند ، زیرا بسیاری از آنها خوانده می شوند ، اما تعداد کمی از افراد صالح هستند” ، مزمور 14: 5 “در آنجا آنها (نسل زرنگ ها)) آنها پر از وحشت هستند ، زیرا خدا با نسل است. از صالحین))

شما می توانید جزئیات بیشتری را در پست من به زبان انگلیسی بخوانید: https://bestiadn.com/2019/08/12/why-do-most-people-hate-god-god-hates-satan-satan-hates-god/
، و حتی با جزئیات بیشتر به زبان اسپانیایی ، که زبان مادری من است ، در اینجا:
https://bestiadn.com/2019/08/12/por-que-la-mayoria-de-gente-odia-a-dios-dios-odia-a-satanas-satanas-odia-a-dios/
پاپ فرانسیس اظهار داشت که مجازات اعدام در همه موارد قابل قبول نیست: “آگاهی روزافزونی وجود دارد مبنی بر اینکه عزت فرد حتی پس از ارتکاب جرایم بسیار جدی از بین نمی رود.” امثال 28: 4 کسانی که قانون را رها می کنند ، بدکاران را ستایش می کنند ، کسانی که قانون را رعایت می کنند نسبت به آنها هیجان زده می شوند. 2 تسالونیکیان 2: 8 آن شرور را که خداوند با روح دهان خود خواهد کشت ، آشکار می کند. اشعیا 11: 4 و با روح لب های خود او شریر را می کشد.

//
سطرهای فوق با ترجمه گوگل ترجمه شده است ، در صورت یافتن برخی از خطاهای ترجمه ، می توانید حاوی خطایی نیز باشید و اگر می خواهید به من کمک کنید ، این ایمیل من است: frgalindojc@gmail.com
متن بالا به زبان انگلیسی در زیر آمده است:

/
The above lines have been translated with google translate, it may contain errors, if you find some translation errors and if you want to help me, this is my e-mail: frgalindojc@gmail.com
Above text in English is below:
//

Why do most people hate God?. God hates Satan, Satan hates God.

Jose greets you, now I am going to talk about why people hate God, about why most people hate God: it is because God is righteous and most people are unrighteous … [Psalms 100:5 For Jehovah is good; Forever is his mercy, and his truth for all generations. Jeremiah 9:23 Thus saith the Lord: Let not the wise be praised in his wisdom, neither in his courage may the brave be praised, nor may the rich praise himself in his riches. 24 But let this be praised in that which is to be praised: in understanding and knowing me, that I am Jehovah, that I do mercy, judgment and justice on earth; because I want these things, says Jehovah.]
(Matthew 22:14 “the chosen ones are the righteous, because many are called but few are the righteous”, Psalm 14: 5 “There they (the generation of vipers), they are full of horror, because God is with the generation of the righteous “)

Pope Francis states that the death penalty is unacceptable in all cases: “There is a growing awareness that the dignity of the person is not lost even after committing very serious crimes”. Proverbs 28: 4 Those who leave the law praise the wicked, those who observe the law get excited against them. 2 Thessalonians 2: 8 will manifest that wicked one, whom the Lord will kill with the spirit of his mouth. Isaiah 11: 4 and with the spirit of his lips he will kill the wicked one.

You can read some more details at my post in English here: https://bestiadn.com/2019/08/12/why-do-most-people-hate-god-god-hates-satan-satan-hates-god/, and even with more details in Spanish, which is my native languague ,here: https://bestiadn.com/2019/08/12/por-que-la-mayoria-de-gente-odia-a-dios-dios-odia-a-satanas-satanas-odia-a-dios/

//

ایتالیایی

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s