پیمان زندگی با پیمان با مرگ.

پیمان زندگی با پیمان با مرگ.
پیمان با مرگ:

اشعیا 28:16 بنابراین این چیزی است که خداوند می گوید:

“ببینید ، من یک سنگ در صیون گذاشته ام ، یک سنگ آزمایش شده ،
یک سنگ بنای گرانبها برای یک بنیاد مطمئن؛
کسی که به آن اعتماد کند
هرگز با وحشت دچار نمی شوید.
17 عدالت را خط اندازه گیری خواهم ساخت
و عدالت خط لوله.
تگرگ پناهگاه شما ، دروغ ،
و آب مخفیگاه شما سرریز خواهد شد.
18 عهد شما با مرگ ابطال می شود.
توافق شما با قلمرو مردگان پایدار نخواهد ماند.
وقتی مصیبت قریب به اتفاق جارو می کند ،
شما توسط آن مورد ضرب و شتم قرار خواهید گرفت.
19 هرچقدر که فرا رسد ، شما را دور خواهد کرد.
صبح بعد از صبح ، روز و شب ،
از آن عبور خواهد کرد. “
پیمان زندگی:

میثاق مقدس با زندگی از طریق خون بره:
(آ)

من در اتاق 8 متری که اجاره کرده ام ، یک قطعه مبلمان را تمیز می کردم ، از آنجا که یکی از طرف های آن خیلی به دیوار نزدیک بود ، فقط می توانم بازوی خود را بگذارم تا گرد و غبار را برداشته و بعد ناخن روی آن سطح مبلمان صدمه ببینم. من این اراده من نبود ، بلکه اراده خدا بود ، بنابراین به خودم گفتم: “این فرصتی است برای بیان سخنانم در مورد درد مسیح بر روی صلیب ، اگر این جراحت کوچک دردناک باشد ، چه دردناک بود. مرگ مسیح!

آیا برای هیچ چیز نبود؟
این بیهوده بود؟
آیا قرار بود دنیا به همان جهان ناعادلانه ادامه دهد ، مانند قبل از مرگ مسیح و بعد از سقوط آدم و حوا؟
این معنی نیست!

پس از شناسایی تهدید ، چه کاری انجام می دهید؟
شما تهدید را از بین می برید. تهدید ناخن بود ، من آن را برداشتم ، این مقایسه می تواند عهد مقدس را نیز توضیح دهد.
من مثل چکش در دست خداوند هستم.
چکش را عبادت نکنید بلکه کاربر!

جبرئیل: نام جایگزین من به این معنی است: مزمور 118: 14 خداوند قدرت و دفاع من است. او نجات من شده است. Hosea 13: 4 و من [خداوند] خدای تو از سرزمین مصر هستم ، و خدایی غیر از من را نمی شناسید ، و ناجی – هیچ کس مرا نجات نمی دهد. شما می بینید (یا شاید نه (دانیل 12:10)) این خود من نیستم ، اما خداوند منجی من است. شیطان ، به دیگران یاد نده که به من دعا کنند ، حتی اگر خودت این کار را بکنی !!

خون او خون درست بود همانطور که خون من است!
فاحشه: “من بابل هستم و خون صالح تر می خواهم!”
گابریل ، فرشته پاسخ می دهد: “حتی به این فکر نکنید ، زن خون آشام جهنمی! این اتفاق نخواهد افتاد ، هرگز دیگر!”
من مردی هستم که عاشق پشه ای که او را گرفته ، دوست ندارد ، مشابه آنچه دانیل آلسیدس کارین انجام داد ، مسیح و دانشمندان آسمانی وی برای توصیف علائم و پیدا کردن پادزهر ، مجبور شدند توسط پشه ها گیر بیایند. سوء تفاهم ها ، وقت آن رسیده است که واقعیت هایی را به آنها وارد کنیم …

در این نمودار نشان می دهم که نور بر تاریکی غلبه می کند ، و پیروزی نهایی نور ابدی خواهد بود. :
(ب)
خون من هم هست
خون صالح ،
RHO + است ،
خون من قرمز است ، خون من آبی نیست و خون عیسی نیز قرمز بود ، و
من فرازمینی نیستم ،
من ابرقدرت ندارم ،
نمی توانم ذهن را بخوانم ،
من نمی توانم هزینه کنم ،
قدرت وضوح ندارم.
از درد متنفرم ، من یک بمب گذار انتحاری نیستم ، خودمخوار نیستم ، اما مخالفان خودمخرب هستند !.

من به قدرت خودم اعتماد نمی کنم که فوق العاده ای نیست ، اما اعتماد من این است که یهوه شاهد من است و او می داند که من فقط برای خودم می خواهم عدالت خواهم و به همان فکر خودم ، به قدرت یهوه اعتماد دارم تا بتواند عدالت را پیدا کند. نگاه کن
هدف از میثاق مقدس ، خون بره در صلیب و خون دوستان او که موعظه این هدف واقعی را داشتند ، این بود که برای قوم خود (مردم بی رحمانه ، همانطور که عیسی مسیح بود) ایمان داشته باشند ، زیرا مزمور 22 نبوت اتفاق افتاد ، مزمور 110 نیز در زمان پایان ، در عصر اینترنت اتفاق می افتد (اشعیا 42: 1-4) ، که در آن پیام حقیقت مانند پرتویی از یک افراط از بهشت ​​به طرف دیگر می رود ، اما شما به جانوران اجازه می دهید. هنوز هم به آسمان خیره شده و منتظر می مانیم تا خدای بلندشان ، زئوس ، در میان ابرها بیاید ، و به آنها گفت: “بیایید مرا مرا عبادت کنید (حرامزاده ها) !!” (مکاشفه 22:22 – دانیل 12:10) طبیعی مشرکان ، گناهکاران شرور ، آنها هرگز مثلها را نخواهند فهمید ، اما صالحین افتاده ، مشرکان دور افتاده ، گناهکاران صالح ، گناهکاران را نه به ذات خود ، بلکه بخاطر لکنت ها ، می توانند حقیقت را درک کنند و از این طریق می توانند تحویل داده شوند و بنابراین مقدسین شوید (دوباره) – دانیل 12: 1-13 ، یوحنا 17:17.

اشعیا 25:19 ..

درک این پیام
وحشت محض به همراه خواهد آورد .. پیام دیوار را بفهمید!

“پادشاهی شما در وبلاگ من اندازه گیری شده است: bestiadn.com ، پادشاهی شما مورد قضاوت قرار گرفته و به دلیل بسیاری از بی عدالتی ها مقصر شناخته شده است ، بنابراین پادشاهی شما محکوم به نابودی قطعی شده است ، محاکمه ای مانند این دوباره اتفاق نمی افتد ، دیگری اتفاق نمی افتد. مجدداً دیگر این کار را انجام نخواهید داد زیرا برخیزید ، زیرا هیچ پادشاهی مستبد دیگر هرگز قیام نخواهد کرد. (دانیل 2:44)

و بدین ترتیب حداقل خواهید فهمید که نام جایگزین من GABRIEL است

حقیقت عدالت را به ارمغان می آورد – یین یانگ برای جهل و جدایی با حقیقت. Book Enoch 69: 6 نام سوم “Gadri’el” است ، او دختران مردان را به همه روشها برای کشتن نشان داد ، این بود که حوا را اغوا کرد و او کسی است که به فرزندان مردان سپرها آموخته است ، قلب ها ، شمشیرهای جنگی و همه سلاحهای مرگ؛

مکاشفه 13: 2 جانوری که دیدم شبیه پلنگ است ، پاهای آن مانند ساق خرس و دهان آن مانند دهان شیر بود.
(مخلوطی از حیوانات ، مخلوطی از جانوران ، یعنی اتحاد بین پادشاهی جانوران.)
و اژدها قدرت ، تخت و قدرت خود را به او بخشید. (همانطور که والدین تاج و تخت را به فرزندان خود واگذار می کنند ، به همین دلیل جانوران اجداد خود را پرستش می کنند: بیگانگان اجدادی آنها ، آنچه بعضی ها می گویند: “عنوناکی”) ، موجوداتی تشنه طلا ، نقره و فداکاری های انسانی هستند ، برای شیطان و لژیون های شورشیان او علیه خداوند. مشرکان و خونخوار هستند ، آن بت پرستی و تشنگی خون بی گناه ، فرزندان آنها به ارث رسیده اند: معاهداتی که تهمت می زنند با دانستن بی گناهی های تهمت ها!: مزامیر 37:32 شریر دروغ می گویند در انتظار صالحان هستند ، قصد دارند آنها را به جا آورند. مرگ).
(ج)
(د)
(ث)
پیام من به پسرم:
پسرم اندرو ، من هرگز این افراد را نخواهم بخشید که در دسامبر سال 2018 به دنبال من برای ربودن من بودند ، با استفاده از تهمتهای خالص ، به دنبال این بودند که مرا از شما دور کنند ، با بی احترامی به آزادی اعتقادی من ، با بی احترامی به حق من برای آزادی ، با بی احترامی به حق من در انتخاب اعتقاد من ، با بی احترامی به حق شما برای داشتن پدر ، با بی احترامی به حرفه من ، این افراد تحقیر ابدی من خواهند داشت.
شما من را دوست دارید و من شما را دوست دارم ، اگر پول زیادی ندارم و وقت زیادی برای حضور در کنار شما ندارم دلیل این است که من آن را در محاکمه علیه افراد بد در وبلاگم سرمایه گذاری می کنم: 777.health. وبلاگ ، از جمله همان افرادی که مرا به نام دین دروغین خود سه بار ربوده اند c وقتی بین 23 تا 30 سال داشتم. اما زمان کمی که به اشتراک می گذاریم ، ما را خوشحال می کند ، زیرا من نیز مانند کودکی هستم که با دایناسورهای شیطانی مبارزه می کند ، و خدا این را می داند! این کارهای مقدس که اکنون انجام می دهم ، اکنون نمی توانم برای شما توضیح دهم ، زیرا شما بسیار کوچک هستید ، تنها پسر شما 4 ساله هستید ، اما روزی شما آنها را خواهید فهمید – نوشته شده توسط خوزه کارلوس گالیندو هینوستروزا ،
برای تنها پسرش اندرو! -لیما ، پرو 28/09/2019
(ف)
(گ)
(ح)
==
خوزه گالیندو به یاری یهوه کار مهربانی انجام داده است ، این به خاطر خودم و به خاطر تمام افراد صالح در سراسر جهان نوشته شده است.

==

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

the christ is the son of Jehovah

(G)

(H)

==
===

[2] Me maravillo en Perú y no es por Machu Picchu
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/09/me-sorprendes-peru-me-maravilla-como-se.html

[3] La profecía en lenguaje figurado de la reversión del pecado original de Adán y Eva
https://textos-y-relaciones.blogspot.com/2019/08/evangelio-de-felipe-71-mientras-eva.html

[4] Los verdaderos hermanos se ayudan entre sí
https://textos-y-relaciones.blogspot.com/2019/08/juan-1614-el-me-glorificara-porque.html

[4-2] El ABC del Verdadero Cristianismo ha sido re-descubierto y yo lo anuncio (Salmos 118:17-23) : https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/

[5] El orgullo y despecho de una mujer causó su acto calumnioso contra mi, ¿que culpa tengo yo de haberle gustado a ella y ser fiel y celoso?.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/esto-me-pasa-porque-soy-fiel.html

[6]
Satanás es una criatura con vida, porque Satanás vive en cualquier calumniador, y tiene miedo y sus miedos se cumplen.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/el-vidente-vera-la-luz-pero-el-ciego-no.html

[7]
No todos los caminos conducen a Roma, solo las falsas religiones lo hacen
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/ellos-dijeron-todos-los-caminos.html

[8] La verdadera escalera del poder
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/por-encima-del-mundo-estan-los-angeles.html

[9] Hijo de Satanás (calumniador), Satanás no te podrá defender, porque Satanás no tiene argumentos de defensa coherentes,
además Satanás es tan culpable como tu, y porque Satanás es una bestia como abogado defensor.
https://el-enemigo-del-anticristo.blogspot.com/2019/05/el-anti-anticristo.html

[10] La profecía lo confirma: El ejército ganador se reparte el botín arrebatado al perdedor.
https://cristo-uso-corto.blogspot.com/2019/08/miguel-olvidate-de-eliza-satanas-tu.html

LA PARABOLA DEL BUEN FORNICADOR
La parábola no contada del buen fornicador y el falso cristiano que lo calumnia!
el final del clasico en peru alianza universitario cristal boys
Miguel: “Satanás, tu no solo lo pareces, sino que eres del otro equipo, te gusta ademas el color crema y escarlata, al igual que ese sacerdote de tu iglesia …“

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s