Ukutolikwa kukaDaniel 2:44 – Ngubani oya kubudla ilifa ebukumkanini bukaThixo?

Ukutolikwa kukaDaniel 2:44 – Ngubani oya kubudla ilifa ebukumkanini bukaThixo?

Ubukumkani bukaThixo buza kuba lilifa ngabantu abathobekileyo, abantu abazixabisayo abayi kubufumana njengelifa, oko kukuthi, abantu abanekratshi abayi kubudla ilifa uBukumkani obuvela kuThixo.

Abazingcayo abayi kubudla ilifa uBukumkani bukaThixo kuba banqwenela impahla yabanye!

Abahambelani noko kunyanzelekileyo, abafuni glasi yodongwe, bafuna iglasi yegolide, nangona ukuyifumana kuthetha ukuxhaphaza abanye abantu!

Abahlali nje ngeringi yobhedu, bafuna umsesane onedayimane, nangona ukuyifumana kubandakanya ukuxhaphaza abantu abaninzi,

Abahambelani noko kunyanzelekileyo, bafuna ubunewunewu, nangona ukufumana obu butyebi kuthetha ukupheliswa komhlaba.

(I-ineligibles are capricistic, ilize, njengabo abaxhaphaza abanye ukuze bakhe inqaba yeBhabheli ..)

IsiTyhilelo 11: 15 Ingelosi yesixhenxe yadlala ixilongo, kwabakho amazwi amakhulu ezulwini, athi: “Izikumkani zehlabathi ziye zaba zeNkosi yethu nezikaKristu wayo; Uya kulawula ngonaphakade kanaphakade.

Ke kaloku, amadoda amakhulu amashumi amabini anesine, ahlala phambi koThixo ezitroneni zawo, awe ngobuso, anqula uThixo,

17 besithi, Ndiyabulela, Nkosi, Thixo Somandla, arengubani na, werengubani na, comenguye owazayo, ngenxa yokuba uwathathile amandla akho obukumkani bakho.

18 Zaba noburhalarhume iintlanga, kufikile ukuvutha komsindo wakho, nexesha lokugweba abafileyo, nokunika umvuzo kubakhonzi bakho abaprofeta, abangcwele, nabaloyikayo igama lakho, abancinci kwanabakhulu. kunye nokutshabalalisa abo bawonakalisayo umhlaba.

IsiTyhilelo 11: 19 Ke itempile kaThixo yavulwa ezulwini, yabonakala ityeya yomnqophiso wakhe etempileni. Kwaye kwabakho imibane, amazwi, iindudumo, inyikima kunye nesichotho esikhulu.

Buya kuba njani ubomi babantu abaza kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo?

Indoda nganye iya kuba nomfazi omnye, kuthathwe njengoko uThixo eyalele, kubunyulu bayo kunye nobuntombi bayo.

Umfazi ngamnye uya kuba nendoda enye kuphela, akuyi kubakho gumbi labathandi abangamadoda okanye abathandi besetyhini, akuyi kubakho ndawo yezenzo zobunongogo.

Amadoda nabafazi baya kunqula okuphela koThixo omnye: uYehova, abasokuze bajonge imifanekiso, imizobo, imifanekiso eqingqiweyo, okanye izinto zalo naliphi na ixesha ukujongisa imithandazo yabo kwezo zinto. Abayi kukhankanya emithandazweni yabo naliphi na igama, nokuba lelomntu, okanye lenge ngelosi, ngaphandle kwegama likaThixo: nguYehova.

-Ngaba uMohammed kunye neentombi ezingama-72 ezithembisa inkolo azisekele kunye noBahira?

U-Muhammad kunye neentombi zakhe ezingama-72 abahambelani nobomi ebukumkanini bukaYehova,

Ukuba ubuza kum ukuba ukhethe phakathi:

(A) Ukuba ngukumkani we-brothel kunye nokuba ndikwazi ukulala nehenyukazi endilikhethileyo yonke imihla.

(B) Ukuba yindoda ethandekayo yomfazi othembekileyo ongatshatanga kunye nomntu othanda umfazi okholekileyo omnye, umfazi wam, othathwe ndim njengoko uThixo eyalela.

Ndikhetha ileta yokugqibela, unobumba u “B”: umfazi.

Yiyo loo nto iBhabheli nazo zonke iicawa zayo ezingunongogo zinokuya esihogweni, kunye nabo bonke abaprofeti bobuxoki kunye neengelosi ezinemvukelo ezenze inkonzo ezingcolileyo.

Ngoobani abangayi kubudla ilifa uBukumkani bukaThixo?
Abo bangayithandiyo indlela yokuphila echazwe yimigca ngasentla, endaweni yoko bakhetha ukwenza oko kuchazwe kweyoku-1 kwabaseKorinte 6: 9-10 njengezinto ezithandwayo ngabo bangayi kubufumana njengelifa ubukumkani bukaThixo: abantu abangaqinisekanga okanye bathetha ngamanye amazwi: abantu abanekratshi, abathanda ukuhleba abanye abangabamkeli njengabahlobo, okanye isibini, okanye abangamkeli zinkolo zabo njengezabo.

Sukundithatha ngokungalunganga, into yokuba ndikhankanye eyoku-1 kwabaseKorinte 6: 9-10 njengombhalo wasebhayibhelini ohambelana ngokugqibeleleyo neposi yam apha, oko akuthethi ukuba ndiyakholelwa kuwo wonke umxholo osebhayibhelini, andinguye Umshumayeli webhayibhile, iBhayibhile ithathe izicatshulwa ezithile zeNcwadi yeNyaniso ukuze izenze zibonakale njengencwadi eNgcwele, kodwa njengoko ndibonisa kubantu abalumkileyo kwibhlog yam: bestiadn.com, amarhamncwa athe enza into ebhaliweyo kwiinguqulelo ezingcwele aza ajika Uninzi lwazo ngokungacacanga, yiyo loo nto enze iiBhayibhile zabo: incwadi yokuchasana, incwadi eyahlukileyo kuneNcwadi yeNyaniso kunye neNcwadi yeNyaniso yincwadi engenaziphikiso, kwaye umbhali weNcwadi yenyaniso ulingqina elithembekileyo. , okanye amangqina amaninzi athembekileyo ngababhali beNcwadi yenyani, kodwa xa amangqina obuxoki abulala amangqina athembekileyo aza athabatha iincwadi zawo, ucinga ukuba amangqina obuxoki enze ntoni ngemiyalezo eyabhalwa ngamangqina athembekileyo? ukuphendula lo mbuzo kubantu bam, abazizidenge.

=

+

THE MARCH OF THE BEAST

+

thecrossandthelaw
thechrististhesonofJehovah
Michael-endtimes
=

[Babilonia ya ha sido juzgada, ha sido hallada culpable y en justicia ha sido condenada al infierno]

nueva tierra y cielos
==
micah 7 8_10 en
indignation
DIBUJANOSBIEN
JESUSODIAASUSENEMIGOS
laverdad
==
===
[3] La profecía en lenguaje figurado de la reversión del pecado original de Adán y Eva
https://textos-y-relaciones.blogspot.com/2019/08/evangelio-de-felipe-71-mientras-eva.html
[4-2] El ABC del Verdadero Cristianismo ha sido re-descubierto y yo lo anuncio (Salmos 118:17-23) : https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/
[5] El orgullo y despecho de una mujer causó su acto calumnioso contra mi, ¿que culpa tengo yo de haberle gustado a ella y ser fiel y celoso?.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/esto-me-pasa-porque-soy-fiel.html
[6]
Satanás es una criatura con vida, porque Satanás vive en cualquier calumniador, y tiene miedo y sus miedos se cumplen.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/el-vidente-vera-la-luz-pero-el-ciego-no.html
[7]
No todos los caminos conducen a Roma, solo las falsas religiones lo hacen
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/ellos-dijeron-todos-los-caminos.html
[9] Hijo de Satanás (calumniador), Satanás no te podrá defender, porque Satanás no tiene argumentos de defensa coherentes,
además Satanás es tan culpable como tu, y porque Satanás es una bestia como abogado defensor.
https://el-enemigo-del-anticristo.blogspot.com/2019/05/el-anti-anticristo.html
[10] La profecía lo confirma: El ejército ganador se reparte el botín arrebatado al perdedor.
https://cristo-uso-corto.blogspot.com/2019/08/miguel-olvidate-de-eliza-satanas-tu.html
LA PARABOLA DEL BUEN FORNICADOR
La parábola no contada del buen fornicador y el falso cristiano que lo calumnia!
el final del clasico en peru alianza universitario cristal boys
Miguel: “Satanás, tu no solo lo pareces, sino que eres del otro equipo, te gusta ademas el color crema y escarlata, al igual que ese sacerdote de tu iglesia …“

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s