Ek sal die gelykenis wat daarin is, verduidelik Mattheus 24:31, hier kan jy dit sien


0:00:00.719,0:00:06.680
Ek sal die gelykenis wat daarin is, verduidelik
Mattheus 24:31, hier kan jy dit sien

0:00:06.680,0:00:11.330
‘En hy sal sy engele met ‘n groot basuinstem uitstuur en syne versamel
gekies word,

0:00:11.330,0:00:17.559
van die vier winde, van die een einde van die lug na die ander. “, Sal ek verduidelik:

0:00:17.650,0:00:23.600
Jesus Christus was bewus daarvan
dat aan die einde van die tyd tegnologie

0:00:23.600,0:00:29.030
sou so vooruitgaan dat die
interkontinentale kommunikasie sou wees

0:00:29.030,0:00:34.070
moontlik, [dat] dit moontlik sou wees vir a
boodskap gestuur word met die spoed van die

0:00:34.070,0:00:40.550
lig van die een einde van die planeet na die ander, van
‘n ver land na ‘n ander ver land wat

0:00:40.550,0:00:45.560
dit het ongelooflik gelyk
in die tye 2000 jaar gelede,

0:00:45.560,0:00:48.740
daar was nie eers motors nie, daar was nie eens nie
vliegtuie,

0:00:48.740,0:00:53.480
maar hy het al geweet dat dit so is
tegnologie wat ons vandag sien,

0:00:53.480,0:00:59.940
dit sou bestaan,
waarom het hy dit gesê?

0:00:59.940,0:01:03.980
gelykenis, ek gaan nou verduidelik wat
dit beteken:

0:01:04.680,0:01:09.400
engel beteken boodskapper,
God se boodskapper in

0:01:09.400,0:01:14.820
Die einde van die tyd stuur ‘n boodskap:
die boodskap van die waarheid,

0:01:14.820,0:01:21.450
dat God deur die gebruik van tegnologie toegelaat het dat die mens ontwikkel en tegnologie

0:01:21.450,0:01:26.000
ons sien dit natuurlik in videospeletjies

0:01:26.490,0:01:32.200
ons sien dit in videospeletjies, hierdie een, op televisie, in,

0:01:32.200,0:01:35.590
wel, op die internet, wat ons is
nou doen, praat ek

0:01:35.590,0:01:41.190
sodat hy my nou sien, is dit wat hy geweet het dat dit sou gebeur,

0:01:41.190,0:01:44.630
toe sê hy

0:01:45.030,0:01:49.710
“Hy sal sy engele stuur met ‘n trompetstem”, “‘n trompetstem”; basuin: as iemand die trompet speel, is dit

0:01:52.100,0:01:55.280
dat ‘n boodskap gestuur word: die trompet speel, is ‘n boodskap,

0:01:55.280,0:02:02.479
as daar ‘n oorlog [die basuin geluid] “tututuuuu”, ‘n oorlog boodskap, oorlog trompette,

0:02:02.479,0:02:07.470
Dit is in elk geval ‘n boodskap, maar wie verstaan ​​die boodskap?

0:02:07.470,0:02:13.170
in ‘n oorlog word die trompette [gewoonlik] gespeel met toon wat slegs deur die leërmagte van die leër verstaan ​​word,

0:02:16.480,0:02:23.980
[in daardie oorlogskonteks] is daar boodskappe wat net lede van u eie leër verstaan,

0:02:23.980,0:02:29.150
die vyandelike leër verstaan ​​dit nie; daarom sê dit in Daniël 12:10:

0:02:29.150,0:02:32.540
“Nie een van die goddelose sal dit verstaan ​​nie, maar die wat verstandig is, sal dit verstaan”

0:02:32.540,0:02:35.319
[daar staan ​​ook geskrywe in Openbaring 14: 3] “en niemand kon die lied leer nie, maar die 144 duisend wat van [die inwoners] die aarde verlos is,”

0:02:39.050,0:02:44.050
hulle is die uitverkorenes, die uitverkorenes verstaan ​​die waarheid,

0:02:44.310,0:02:52.590
en ek sal vir u sê waarom die uitverkorenes die regverdige is en die regverdige die waarheid liefhet as ‘n boodskapper van God

0:02:52.590,0:02:55.790
stuur die waarheid,

0:02:55.810,0:03:01.360
die een wat dit ontvang, as die persoon ‘n
regverdige persoon is klaar met die lees van [die boodskap]

0:03:01.360,0:03:05.400
voltooi die ontleding, verstaan ​​en soek
rus [van die regverdiges]

0:03:05.400,0:03:09.880
maar by iemand wat die boodskap ontvang, hou hy nie van die waarheid nie

0:03:09.880,0:03:13.020
kan nie staan ​​om dit te lees nie [hy ondersteun nie die inhoud van die boodskap van die waarheid]

0:03:13.069,0:03:19.579
daardie persoon verstaan ​​nie, word nie vrygelaat nie, en hy kan nie vrygelaat word nie omdat hy nie iets wat hy haat, nader nie,

0:03:19.579,0:03:25.129
in plaas daarvan kan die regverdige wees
bevry, bevry van wat? van leuens

0:03:25.129,0:03:29.349
omdat hy kan nader wat hy liefhet, die waarheid [omdat die regverdige kan nader wat hy liefhet: die waarheid]

0:03:30.250,0:03:38.310
en dit is, dit is die betekenis van hierdie gelykenis, eerlike boodskappers sal uitkom,

0:03:38.440,0:03:41.160
boodskappers wat die ware evangelie sal versprei,

0:03:41.710,0:03:45.870
en hulle gaan mekaar help om die waarheid te ken,

0:03:48.440,0:03:52.520
en die waarheid is nie in die Bybel nie,
in die Bybel is daar ‘n deel van die waarheid in

0:03:52.520,0:03:57.200
kombinasie met die leuens van
daardie vermeerders wat vermoor het

0:03:57.200,0:04:02.130
die ware Christene, waarom?
want die Bybel sê in Matteus 5

0:04:02.130,0:04:07.700
dat God almal liefhet en dat dit nie waar is nie
want as God almal liefgehad het, sou hy nie kies nie

0:04:07.700,0:04:14.120
van alles, as God kies, is dit omdat hy die uitverkorenes liefhet en die res nie liefhet nie,

0:04:14.350,0:04:22.440
dan is God nie lief vir almal nie; daarom is daar ook in die Apokalips gebruik gemaak van gelykenisse:

0:04:22.440,0:04:28.100
“Bereken die getal van die dier: 666”, die
Beast kan nie iets so elementêrs aanvaar nie:

0:04:28.100,0:04:36.380
[dat] God nie almal liefhet nie, [hulle, dit wil sê elke dier], kan dit nie aanvaar nie. God het die uitverkorenes lief, het nie almal lief nie, maar “die dier” dring daarop aan

0:04:36.819,0:04:45.900
deur te sê dat God almal liefhet, waarom ?, omdat jy jou indink dat jy ‘n vader is en dat jy ‘n partytjie gaan hou vir jou seun wat 18 word of ‘n dogter word, gaan maak

0:04:46.599,0:04:54.470
‘n partytjie hou, en dat u nie van plan is om kaartjies te verkoop nie,

0:04:54.470,0:05:04.900
jy het net jou gaste, jy gaan vriende en familie uitnooi; jy ken jou mense; maar stel jou voor dat daar buitekant sommige fakers is wat sê: “hey, daar is ‘n partytjie in die huis van mnr. Ramirez, ek het die kaartjies,

0:05:06.520,0:05:13.180
kaartjies word verkoop, “en daardie faker verkoop kaartjies aan misdadigers, dwelmverslaafdes, mense met ‘n slegte bestaan, fumons, prostitute,

0:05:15.080,0:05:18.650
aan almal wat kaartjies verkoop, en vertel dat die kaartjies toegelaat word om in u huis in te gaan vir die partytjie, die huis waar u die partytjie vir u kinders gaan hou,

0:05:18.650,0:05:22.009
wat ‘n privaatpartytjie is, net aan wie jy gaan

0:05:22.009,0:05:26.120
jy is van plan om jou familie en betroubare vriende te nooi,

0:05:26.120,0:05:31.280
maar mense onder die mense wat ander ongewenste bedrieg, het vir hulle gesê:

0:05:31.280,0:05:35.180
‘Hallo, iemand kan binnekom as hulle die ingang betaal [wat ek verkoop],’ en hulle verkoop valslik kaartjies in u naam,

0:05:35.180,0:05:43.400
Wat sou gebeur ?, kom die oomblik van die partytjie en kom een ​​van u genooide vriende en u aksie hom: “gaan na die deur en moenie die kwaaddoeners of mense wat ons nie ken, inlaat nie,” sê hulle dat hulle gewees het scammed sodat kla by scammers en scammers eet die probleem]

0:05:45.210,0:05:48.169
daar is die regte Sint Petrus dan:

0:05:54.639,0:06:02.400
“Wie is jy?”, “Wat?”, “Nee, nee, dit is ‘n private party”. Diegene wat kaartjies verkoop, is die valse Christene, die valse godsdienste wat die Bybel verkondig, hulle wil klante hê, hulle wil geld hê, daarom verneuk hulle die helfte van die wêreld, die nie-toepaslike

0:06:03.870,0:06:09.800
dit is soos diegene wat kaartjies verkoop aan diegene wat nie familie is nie, en ook nie vriende van mnr. Ramirez, die eienaar van die huis, die vader van die familie van die voorbeeld wat ek gegee het nie. En dit is ‘n vergelyking wat baie duidelik is.

0:06:10.050,0:06:14.100
Terwyl hulle wins soek, sê hulle vir almal: “Kom God het jou lief, Jesus het jou lief, Jesus het vir jou gesterwe, Hy het vir jou gesterf”,

0:06:15.969,0:06:19.359
volgens jou, vals, is Christus gesterf vir elkeen wat jou betaal, nie waar nie?

0:06:22.010,0:06:28.220
dit is soos hulle dink: dit is hoe u faker preek: “wie ookal lid is van u kerk”, is dit nie? “wie ook al u voorwaardes aanvaar, soos om te sê dat Jesus die verlosser is”,

0:06:29.120,0:06:36.200
wanneer die enigste verlosser Jehovah is (Hosea 13: 4),
ens, ens, dit is belaglik, nou ja, dit sê ek

0:06:36.200,0:06:41.090
Ek bewys dit met bewyse, met logiese redenering, dat die dier nie het nie,

0:06:41.090,0:06:44.770
in my blog bestiadn.com
https://bestiadn.com/2020/01/09/jesucristo-era-un-genio-incomprendido-por-muchos-y-lo-sigue-siendo-porque-jesus-vive-en-aquellos-pocos-que-si-lo-comprenden/

latrompetadelapocalipsis
Traducción:

Isaías 53:10 Sin embargo, el Eterno planeó aplastarlo todo el tiempo,
     para llevarlo a la pena, este siervo inocente de Dios.
Cuando pone su vida en el lugar oscuro del pecado, en el pozo de las malas acciones,
     Este siervo de Dios verá a sus hijos y prolongará sus días.
Porque en la mano de su siervo, el deseo más profundo del Eterno se cumplirá y florecerá.
11 Como resultado de las pruebas y problemas que destrozan su alma,
     El siervo de Dios verá la luz y se contentará
Porque Él sabe, realmente entiende, de qué se trata; como Dios dice
     “Mi justo servidor justificará a muchos otros al asumir su castigo y arrebatarlo.
12 Porque él se expuso a sí mismo:
     descubrió su alma ante el atroz golpe de la muerte
Y fue contado entre los peores, lo contaré entre los mejores.
     Asignaré a este, Mi sirviente, una parte de todo lo que sea de valor,
Porque tomó sobre sí el pecado de muchos
     y actuó en nombre de aquellos que violaron Mi ley (verdadero: pecaron por ignorancia, por los engaños de los hombres malignos que son piedras de tropiezo para el pueblo de Dios, pues con hipocresía les enseñan a pecar: diciendo por ejemplo: “acepta a Jesús como tu único salvador” (el único salvador es Jehová (Oseas 13:4) , o “nosotros no adoramos imágenes, nosotros veneramos imágenes” (juego de palabras, pero las acciones pecaminosas hablan por si solas (Éxodo 20) )”
https://bestiadn.com/2019/10/18/las-piedras-de-tropiezo-para-el-pueblo-de-dios-y-la-diferencia-entre-el-justo-pecador-y-el-impio-pecador-cuando-el-justo-conoce-la-verdad-el-justo-se-hace-santo-juan-1717-la-sangre-del-pacto-sa/
+
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
asierayo

Si se puede decir que “3 días y medio” equivalen a “3 años y medio”,
entonces, coincidencia o no “10 días” equivalen a “10 años”.

Yo quiero ajusticiamiento para los que conspiraron contra mi salud y mi libertad,
pero los falsos cristianos se oponen a mis justas demandas porque se oponen al ajusticiamiento, alegando que “la palabra de Dios” lo prohíbe, yo les quito la máscara y les demuestro a esos falsos cristianos que no todo lo que la Biblia contiene es realmente “la palabra de Dios”.

Éxodo 21:16 El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. (Secuestrar es precisamente poner en cautividad, a algunos de los santos reencarnados les tenía que suceder eso para aprender la verdad, lo cual no hace justos a los secuestradores… sino que confirma que Dios es justo y que algunos de los justos necesitaron ser santificados con la verdad para poder instruir a sus hermanos (otros justos))
Apocalipsis 13:9 Si alguno tiene oído, oiga.
10 Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
https://bestiadn.com/2019/11/06/un-caso-100-real-de-persecucion-religiosa-en-el-peru-por-parte-de-fanaticos-catolicos-evidencias-innegables-de-la-persecucion-religiosa-contra-jose-carlos-galindo-hinostroza/

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s