Koks yra Apreiškimo 16:13 aiškinimas. “trys nešvarios dvasios kaip varlės, išeinančios iš Drakono ir jo melagingo pranašo burnos”? – Kas yra nešvarios dvasios? / Kas yra nešvari dvasia ?, Kaip puola nešvari dvasia? / Kaip puola nešvari dvasia ?, kur gyvena nešvarios dvasios ?.

[Español][Inglés][Italiano][Portugués][Francés]

Demonų doktrinos yra nešvarios dvasios, sklindančios iš melagingų Drakono (Šėtono) pranašų.

Dievas nekenčia nuodėmės, bet myli kai kuriuos nusidėjėlius.

Eso jamás moustruo infernal

Koks yra Apreiškimo 16:13 aiškinimas. “trys nešvarios dvasios kaip varlės, išeinančios iš Drakono ir jo melagingo pranašo burnos”? – Kas yra nešvarios dvasios? / Kas yra nešvari dvasia ?, Kaip puola nešvari dvasia? / Kaip puola nešvari dvasia ?, kur gyvena nešvarios dvasios ?.
Kažkas manęs paklausė:
José, kas, tavo manymu, yra nešvari dvasia ir kaip, tavo manymu, yra jo užpuolimas?

Aš atsakiau:
Aš manau, kad tai yra tam tikras padaras, būdvardis yra nešvarus, dabar apibūdinkime, kas nešvarus yra žydų Dievo požiūriu:
Patikrinkite Mozės įstatymą ir suraskite tai, kas Dievui yra niekinga.
Kaip gali būti nešvarios dvasios puolimas ?,
Apibūdinkime, kas yra išpuolis. Tai yra kažkas, kas sukelia nepatenkintus jausmus tam, kuriam puolama.
Puolimas gali būti fizinis ar moralinis.
Kai vienas asmuo muša ar muša kitą asmenį, tai yra fizinis išpuolis, kai vienas asmuo įžeidinėja kitą asmenį, tai yra moralinis išpuolis.
Nešvari dvasia reiškia, kad tai nėra fizinis subjektas, tada jo priepuoliai yra moralūs.
Jei kas nors jus įžeidžia sakydamas: „valgyk šūdą!“,
tavo smegenys supranta žinią, per milisekundę įsivaizduoja save valgant šūdą, o tavo gynybos sistema atmeta tą mintį, nes jos nekenti (nebent jos nekenti):
Kryžius ir apokalipsė – kokia kryžiaus prasmė –

Kai asmuo įžeidinėja kitą asmenį, jis gali įžeisti taip, kad fiziškai galite pamatyti jo išpuolį: rašytinį pranešimą apie jį, jo balsą ar įrašytą balsą arba pranešimą, kurį kažkas pateikia jo vardu.

Bet netiesioginio dvasios išpuolio atveju negirdėsite jokio balso, nematysite jokio rašytinio laiško, bet užfiksuosite tą patį nemalonų jausmą, kurį jūsų smegenys atmeta dėl tų įžeidimų, kaip ir tiesioginį poveikį, kurį jaučiate, jei kas nors pasako tu: „tu esi savo motinos kerėtojas“ (nebent tu esi motinos kerėtojas ir mėgsti daryti tą bjaurėjimąsi (Leviticus 18)).
Kažkas kitas manęs paklausė: tai, ką jūs sakote, turi prasmę,
ir kaip nešvarią dvasią gali atimti iš to, kam tai nepatogu ?,
Aš atsakiau:
Pagrindinis būdas išspręsti šią problemą yra atsisakyti bet kokios stabmeldystės praktikos, nešvarios dvasios supa vietas, kur praktikuojama stabmeldystė, nešvarūs asmenys, netikros pranašų dvasios dera su tomis nešvariomis dvasiomis, nes jos yra kiaulės ar šunys, kuriems Jėzus savo evangelijoje rėmėsi kaip kiaulėmis, atsimenate, kiaulė yra nešvarus gyvūnas. Jei šunys buvo žmonės, tai pagal Leviticus įstatymą šunys yra tikrieji nusidėjėliai 18.

Mieli mano draugai, aš neturiu omenyje kiaulės ar šunys kaip mano brangūs draugai, tai yra Apreiškimo 16:13 aiškinimas. Aš mačiau tris blogas dvasias, pavyzdžiui, varles, kylančias iš drakono burnos, iš žvėries burnos, ir iš melagingo pranašo lūpų.

Netikras pranašas yra vienaskaitoje, tačiau jis netaikomas nei vienam asmeniui, tas panašumas reiškia bet kokį melagingą pranašą, o visi melagingi pranašai skelbia bet kokias stabmeldystės rūšis, keliais žodžiais tariant, skelbia stabmeldystę, kad skelbtų, kad tai yra šventa pareiga nusilenkti nuleistais keliais arba pažvelgti į žemumą prieš bet kokį sukurtą daiktą, kad pagerbtų tą tvarinį, net jei tas padaras yra tik medžio, cemento ar akmens gabalas, net jei tas padaras yra žmogus, kuris juos apgaudinėja. Netikras pranašas yra žvėris, o atvaizdas yra stabas, kurį jis garbina, ženklas kaktoje ar rankoje – tai tikras šių klaidingų pranašų pasekėjas, natūralus nusidėjėlis, natūralus stabmeldys, galintis pakeisti šiuos melagingus pranašus, Tai reiškia, kad, nepaisant įrodymų, nukreiptų prieš šių sklidinų pranašų doktrinas, tie, kurie turi žvėries ženklą, ne bėga nuo jų, o seka paskui bet kurį iš jų, nesvarbu, ar tai vienokia ar kitokia šių melagingų pranašų religija, Priežastis bus sunaikintos visos nedoros karalystės. Karalystėje, kuri yra mano draugė, yra ne tik karalius, bet ir karalienė, jo armijos ir jo gyventojai, nė viena iš jų neišgyvena sunaikinus karalystę, tai nėra tik blogybių sunaikinimas karalių, tačiau blogoji karalystė, pranašaujama Danieliaus 2:44, sunaikinimas, kad joks naujas nedorėlis negalėtų pakeisti buvusio nedorėlio karaliaus, panašiai nutinka su melagingu pranašu ir jo natūraliais stabmeldystės pasekėjais.
Nepaisant to, yra keletas žmonių, kurie bėgs nuo šių klaidingų religijų ir ras savo kelią, kaip ir aš.

Savo patirtis šiame reiškinyje?

Taip, kol nežinojau, iki tol buvau katalikė, gailėjausi stabmeldystės, gaila savo priešų, melagingų pranašų, kurie už tai mokės pragare:

https://bestiadn.com/2019/08/16/proverbs-2813-he-who-conceals-his-transgressions-will-not-prosper-but-he-ho-confesses-and-forsakes-them-will- gauti malonę /

Tai buvo tarp 1991–1992 m. Pabaigos, truko 7 mėnesius, man buvo 16–17 metų, per tuos septynis mėnesius nesijuokiau, nes buvau nusiminusi ir labai užsiėmusi bandydama suprasti reiškinį, tuo laikotarpiu aš galėjau tik ramybė, kai aš miegu, vieną dieną, paskutinį šį blogą laiką, tai buvo apie 15 val., kai grįžau iš Cibertec instituto (aš studijavau kompiuterinį programavimą Cibertec), sakydavau: „Aš einu ilsėtis, “Taigi aš gulėjau ant savo lovos, gulėjau ant nugaros ir žiūrėjau į lubas ir į trečią pastato, kuriame gyvenau (gyvenau pirmame aukšte) aukštą, kažkas nuolat mušė plaktuku sieną, ir aš pagalvojau , „Aš negaliu miegoti su tuo triukšmu ir, jei bent jau negirdėjau to triukšmo, dabar net negaliu miegoti“, tada staiga jis sustojo, visi nutilo, bet beveik iškart vėliau išgirdau pypsėjimą. , nuolatinį pyptelėjimą, panašų garsą galite rasti http://szynalski.com/tone#9784,v0.01 spustelėkite „Groti“ ten)
Man palengvėjo, pagalvojau: „Tylos garsas, ramybė, dabar aš galiu miegoti!“
Bet mano palengvėjimas truko tik kelias sekundes, nes visu staigiu garsu pyptelėjimas ėmė didėti, o vėliau mažėjo jo garsas, kartodamas ciklą vėl ir vėl, tačiau kiekvienas ciklas buvo trumpesnis nei ankstesnis ciklas, o kiekviena aukščiausia garso stiprumo viršūnė. buvo didesnis nei tas ankstesnis, ir kiekviena žema garso viršūnė buvo žemesnė už ankstesnę (tarsi garsai galėtų būti antigarsiniai) paaiškinsiu tai matematiškai:
0 x tylos, 5 x žmogaus balso garsas įprasto pokalbio metu, 0,1 – nuolatinio „pyptelėjimo“ garsas prieš pakeitimus, kuriuos bandau paaiškinti šia tvarka: 1 (0,5) į – 1 (0,5) “) į 2 (0,25”) į -2 (0,25 “) į 4 (0,125”) į -4 (0,125 “) į 8 (0,125”) į 8 (0,25 “) į -4 (0,125”) į 8 ( 0,25 “) nuo -4 (0,125”) iki 8 (0,25 “) iki 8 (0,25”) iki 4 (0,125 “) iki -4 (0,125”) iki 8 (0,125 “) iki 8 (0,25”) iki -4 (0,125 “) į 8 (0,25”) į 8 (0,25 “) į 4 (0,125”) į -4 (0,125 “) į 8 (0,125”) į 8 (0,25 “) į -4 (0,125”) į 8 (Nuo 0,25 “iki 8 0,0625”) iki -8 (0, 0625 “) iki 16 (0,003125”) iki -16 (0,003125 “) iki 32 (0,0115625”) iki -32 (0,015625 “) ir panašiai, galbūt „Neigiami tūriai“ buvo tik tyla, tačiau aš tai jaučiau kitaip nei tyla, tai buvo baisu, jaučiau, kaip plyšta ausys, jaučiamas mano smegenų sprogimas, jaučiamas stiprus ausų skausmas, maniau, kad mirsiu nuo insultas ar psichiškai nesveikas, kai atidariau akis ir pažvelgiau į lubas, pamačiau, kaip ji sukasi, taip pat sienos, tai buvo li ke košmaras, ir tada aš pajutau, kad ranka su ilgais nagais suspaudžia mano smegenis, nepaisant kaukolės, pajutau skausmą, tarsi kraujavo mano smegenys dėl tų nagų pjaustymo, aš jutau stiprų skausmą, tai buvo kaip keistas košmaras, bet aš buvau sąmoningas ir atsibudau, ir apėmęs tą kančią, įpusėjus tokiai situacijai, mintyse prašiau Dievo pagalbos ir jo gailestingumo: „Dieve, padėk man, atsimink mane, neleisk numirsiu, visada norėjau tavęs įtikti, sekmadieniais eidavau į mišias, gal klydau tose vietose, kur tavęs ieškojau, gal buvau apgautas, bet tai nėra mano kaltė ir tu tai žinai, padėk man, padaryk neleisk, kad šis šešėlis mane sunaikintų “. Ir kadangi Dievas yra gailestingas, jis man padėjo, esu tikras, kad Dievas mylėjo tai, kad aš ne elgesiu savo mintyje„ Jėzau, padėk man “, kaip daro varlės, kai jiems kyla pavojus“. .

Dievo pagalba buvo tokia: aš nemačiau, bet jaučiau, gavau pranešimą, kad yra šviesa, išsklaidanti keturis šešėlius (tarsi mačiau šviesą ir keturis šešėlius, kol mano akys vis dar uždarytos), ir tada triukšmas liovėsi, ir kai atidariau akis, lubas ir sienas, kur lėtai sustojau suktis, norėjau atsikelti, pajudėti, bet per kelias minutes pajutau, kad mano kūnas yra per sunkus, kad galėčiau jį judėti. Aš stengiuosi tarti žodį, tik dvi minutes pavėluotai paskambinau vienam iš mano brolių, jis pamatė mane su ašaromis akyse, bet man buvo keista, kad jis manęs neklausė, broli, kas atsitiko?, Kodėl tu verkia? “, nes buvau šokas, akyse buvo ašaros, tačiau širdyje iki šių dienų laikiau šių įvykių detales. Velnias manęs nekenčia, bet Dievas myli mane.

https://bestiadn.com/2020/03/06/the-archangel-michael-vs-the-roman-empire-legacy/
+
https://bestiadn.com/2020/03/11/el-coronavirus-llego-a-peru/

pranašystė:
Psalms 116: 3  Mirties virvės apėmė mane, o Šeolo sąsiauriai mane surado, vargą ir sielvartą. 4 Aš šaukiuosi Tavęs, Viešpatie, išgelbėk mano sielą. 5 Maloningasis yra Viešpats ir teisus. Taip, mūsų Dievas yra gailestingas, 6 yra paprastas Viešpaties saugotojas. Aš buvau žemas ir man Jis suteikė išgelbėjimą. Daniel 9:27 27 Jis sutvirtino su daugeliu sandorą vieną savaitę ir savaitės viduryje prisiima auką ir palieka dovanas, o pasibjaurėjimo sparnu jis sunaikina net iki pabaigos. o tai, kas nustatyta, pilama ant apleisto “. (Ir kas pasiryžusi, pilamas ir sunaikintojas.) Daniel 8:13 “Aš girdžiu, kaip šventas kalba, o šventasis sakė tam, kuris kalbėjo pirmiausia:“ Iki kada matai nuolatinę auką? ir neapykantos nusikaltimų, kurie sutrypė tiek šventovę, tiek armiją?
14 Jis man pasakė, kad iki 2300 popietės ir ryto bus šventa vieta atkurta.

Título – Asunto del mensaje del ángel Enlace bestiadn
Karas telekomunikacijų srityje – karas tarp angelų vyksta telekomunikacijų srityje https://bestiadn.com/2019/09/25/karas-telekomunikaciju-srityje-karas-tarp-angelu-vyksta-telekomunikaciju-srityje/
Kodėl stabmeldystė bloga? Kodėl stabmeldystė yra nuodėmė? Kodėl blogai praktikuoti stabmeldystę? https://bestiadn.com/2019/09/26/kodel-stabmeldyste-bloga-kodel-stabmeldyste-yra-nuodeme-kodel-blogai-praktikuoti-stabmeldyste/
Žvėris ir jo atvaizdas. Kas yra 666? Bet koks žvėris yra 666 !. https://bestiadn.com/2019/10/07/zveris-ir-jo-atvaizdas-kas-yra-666-bet-koks-zveris-yra-666/
Meilė kaltiems žmonėms pasmerks nedorėlius, bet meilė nekaltiems žmonėms išgelbės teisiuosius! https://bestiadn.com/2019/10/10/meile-kaltiems-zmonems-pasmerks-nedorelius-bet-meile-nekaltiems-zmonems-isgelbes-teisiuosius/
Danieliaus 2:44 išaiškinimas – kas paveldės Dievo karalystę? https://bestiadn.com/2019/10/12/danieliaus-244-isaiskinimas-kas-paveldes-dievo-karalyste/
Pažengusioji krikščionybė – 4 trikampis: „Būsimoji Kristaus žmona yra moteris, o ne tauta !, žmonės yra žmonės, bet moteris yra moteris! “ Isaiah 59:19 Jie bijos Viešpaties vardo iš vakarų ir nuo saulės gimimo jo šlovės. https://bestiadn.com/2019/10/18/pazengusioji-krikscionybe-4-trikampis-busimoji-kristaus-zmona-yra-moteris-o-ne-tauta-zmones-yra-zmones-bet-moteris-yra-moteris-isaiah-5919-jie-bijos-viespaties-vardo-is-va/

Quel est le sens de la croix - C'est le sens de la croix - La croix et l'apocalypse

Daniel 12 1 En ce temps-là se lèvera Micaël

 

Título – Asunto del mensaje del ángel Enlace bestiadn
004 – Christ utilisé cheveux courts https://bestiadn.com/2019/04/21/christ-utilise-cheveux-courts/
Une église qui prêche la Bible n’est pas une église de Dieu https://bestiadn.com/2019/06/09/une-eglise-qui-preche-la-bible-nest-pas-une-eglise-de-dieu/
Le royaume des cieux est comme un hydrocolloïde https://bestiadn.com/2019/06/21/le-royaume-des-cieux-est-comme-un-hydrocolloide/
Un extrait traduit du rouleau de la mer vivante, de la mer de cristal (pas de la mer Morte, des mensonges des adversaires) https://bestiadn.com/2019/06/21/un-extrait-traduit-du-rouleau-de-la-mer-vivante-de-la-mer-de-cristal-pas-de-la-mer-morte-des-mensonges-des-adversaires/
Ésaïe 65:17 Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre; et dès le début, il n’y aura plus de mémoire, ni de pensée. https://bestiadn.com/2019/08/08/esaie-6517-car-voici-je-vais-creer-de-nouveaux-cieux-et-une-nouvelle-terre-et-des-le-debut-il-ny-aura-plus-de-memoire-ni-de-pensee/
N’en doutez pas, car Jésus avait les cheveux courts! https://bestiadn.com/2019/08/09/nen-doutez-pas-car-jesus-avait-les-cheveux-courts/
Un troll publie une photo qui ridiculise le président russe Vladimir Poutine https://bestiadn.com/2019/08/11/un-troll-publie-une-photo-qui-ridiculise-le-president-russe-vladimir-poutine/
Pourquoi la plupart des gens détestent Dieu? Dieu déteste Satan, Satan déteste Dieu. https://bestiadn.com/2019/08/12/pourquoi-la-plupart-des-gens-detestent-dieu-dieu-deteste-satan-satan-deteste-dieu/
L’homme, l’ours, le tigre et le lion. – valeur similaire https://bestiadn.com/2019/08/14/lhomme-lours-le-tigre-et-le-lion-valeur-similaire/
Le vrai archange Michael contre le faux archange Michael https://bestiadn.com/2019/08/14/le-vrai-archange-michael-contre-le-faux-archange-michael/
La prophétie sur le jour du Jugement dernier que Nostradamus ne voulait pas que vous sachiez. https://bestiadn.com/2019/08/18/la-prophetie-sur-le-jour-du-jugement-dernier-que-nostradamus-ne-voulait-pas-que-vous-sachiez/
Zeus à ses compagnons et à sa famille: “Chronos est notre ennemi! https://bestiadn.com/2019/08/20/zeus-a-ses-compagnons-et-a-sa-famille-chronos-est-notre-ennemi/
La lumière au-delà de la mort, la lumière après la mort. – La réincarnation https://bestiadn.com/2019/08/20/la-lumiere-au-dela-de-la-mort-la-lumiere-apres-la-mort-la-reincarnation/
Le chemin lumineux – La base du christianisme est la foi en l’immortalité https://bestiadn.com/2019/08/22/le-chemin-lumineux-la-base-du-christianisme-est-la-foi-en-limmortalite/
Isaiah 57: 12-13 Je publierai votre justice et vos oeuvres, dont vous ne profiterez pas. https://bestiadn.com/2019/08/27/isaiah-57-12-13-je-publierai-votre-justice-et-vos-oeuvres-dont-vous-ne-profiterez-pas/
La bataille finale: L’épée et le bouclier de chaque messager de Satan – Le bouclier et l’épée de Satan contre l’épée et le bouclier de chaque messager de Dieu – Le bouclier et l’épée de l’Archange Michel. https://bestiadn.com/2019/08/31/la-bataille-finale-lepee-et-le-bouclier-de-chaque-messager-de-satan-le-bouclier-et-lepee-de-satan-contre-lepee-et-le-bouclier-de-chaque-messager-de-dieu-le-bouclier-et/
Un projet coûteux https://bestiadn.com/2019/09/03/un-projet-couteux/
546 – Daniel 12, Le temps de la fin. Le mot “Christ” signifie “oint par l’esprit de Dieu Jéhovah” et l’esprit de Jéhovah est Saint! (Genèse 2:24) https://bestiadn.com/2019/09/07/546-le-mot-christ-signifie-oint-par-lesprit-de-dieu-jehovah-et-lesprit-de-jehovah-est-saint-genese-224/
C’est comme ça que j’étais en février 2000, j’avais 24 ans, je voulais juste trouver une bonne femme pour être ma femme https://bestiadn.com/2019/09/11/cest-comme-ca-que-jetais-en-fevrier-2000-javais-24-ans-je-voulais-juste-trouver-une-bonne-femme-pour-etre-ma-femme/
savez-vous quelle est la différence entre ecclésiastique et ecclésiaste? https://bestiadn.com/2019/09/12/savez-vous-quelle-est-la-difference-entre-ecclesiastique-et-ecclesiaste/
Les faux témoins de Jéhovah condamnent la transfusion sanguine. https://bestiadn.com/2019/09/13/les-faux-temoins-de-jehovah-condamnent-la-transfusion-sanguine/
La Bible est la pieuvre, regardez qui sont vos tentacules dans cette publication https://bestiadn.com/2019/09/15/la-bible-est-la-pieuvre-regardez-qui-sont-vos-tentacules-dans-cette-publication/
Michael: “Allez faux Christ, éloignez-vous de moi Satan, je connais vos intentions, vous voulez seulement être proche des enfants parce que vous faites partie d’une mafia pédophile internationale qui prônent l’impunité pour leurs actes ignobles … “ https://bestiadn.com/2019/09/17/michael-allez-faux-christ-eloignez-vous-de-moi-satan-je-connais-vos-intentions-vous-voulez-seulement-etre-proche-des-enfants-parce-que-vous-faites-partie-dune-mafia-pedophile-internationale-qu/
Quel est le sens de la croix? – C’est le sens de la croix https://bestiadn.com/2019/09/23/quel-est-le-sens-de-la-croix-cest-le-sens-de-la-croix/
Auto-interview # 004 – Psaume 37:32 Le méchant harcèle le juste et essaie de le tuer. – Les méchants peuvent changer de stratégie mais leurs intentions ne cessent jamais d’être mauvaises – Daniel 12:10 https://bestiadn.com/2019/09/23/auto-interview-004-psaume-3732-le-mechant-harcele-le-juste-et-essaie-de-le-tuer-les-mechants-peuvent-changer-de-strategie-mais-leurs-intentions-ne-cessent-jamais-detre-mauvaises-daniel-12/
Guerra en el camp de les telecomunicacions – La guerra entre els àngels té lloc en el camp de les telecomunicacions https://bestiadn.com/2019/09/25/guerra-en-el-camp-de-les-telecomunicacions-la-guerra-entre-els-angels-te-lloc-en-el-camp-de-les-telecomunicacions/
Guerre dans le domaine des télécommunications – La guerre entre les anges se déroule dans le domaine des télécommunications https://bestiadn.com/2019/09/25/guerre-dans-le-domaine-des-telecommunications-la-guerre-entre-les-anges-se-deroule-dans-le-domaine-des-telecommunications/
Pourquoi l’idolâtrie est-elle mauvaise? Pourquoi l’idolâtrie est-elle un péché? Pourquoi est-il mauvais de pratiquer l’idolâtrie? https://bestiadn.com/2019/09/26/pourquoi-lidolatrie-est-elle-mauvaise-pourquoi-lidolatrie-est-elle-un-peche-pourquoi-est-il-mauvais-de-pratiquer-lidolatrie/
Le pacte avec la vie contre le pacte avec la mort. https://bestiadn.com/2019/09/28/le-pacte-avec-la-vie-contre-le-pacte-avec-la-mort/
“Satan, éteins ta musique de merde, je le dis de cette façon.” -Problèmes avec des voisins bruyants? – La musique des voisins du bloc ne me laisse pas dormir! https://bestiadn.com/2019/09/29/satan-eteins-ta-musique-de-merde-je-le-dis-de-cette-facon-problemes-avec-des-voisins-bruyants-la-musique-des-voisins-du-bloc-ne-me-laisse-pas-dormir/
Le destin de “Saint Seiya”, l’homme qui s’est opposé au jour du jugement de Dieu. https://bestiadn.com/2019/10/04/le-destin-de-saint-seiya-lhomme-qui-sest-oppose-au-jour-du-jugement-de-dieu/
La marche des singes. https://bestiadn.com/2019/10/06/la-marche-des-singes/
L’amour pour les coupables condamnera les méchants, mais l’amour pour les innocents sauvera les justes! https://bestiadn.com/2019/10/09/lamour-pour-les-coupables-condamnera-les-mechants-mais-lamour-pour-les-innocents-sauvera-les-justes/
L’amore per i colpevoli condannerà i malvagi, ma l’amore per gli innocenti salverà i giusti! https://bestiadn.com/2019/10/09/lamore-per-i-colpevoli-condannera-i-malvagi-ma-lamore-per-gli-innocenti-salvera-i-giusti/
Interprétation de Daniel 2:44 – Qui héritera du royaume de Dieu? https://bestiadn.com/2019/10/11/qui-heritera-du-royaume-de-dieu/
L’amor pels culpables condemnarà els malvats, però l’amor pels innocents salvarà els justos! https://bestiadn.com/2019/10/13/lamor-pels-culpables-condemnara-els-malvats-pero-lamor-pels-innocents-salvara-els-justos/
Christianisme avancé – Triangle 1: «L’ange se tenant au dessus du soleil» – Le christianisme à un niveau avancé. https://bestiadn.com/2019/10/16/christianisme-avance-triangle-1-lange-se-tenant-au-dessus-du-soleil-le-christianisme-a-un-niveau-avance/
Christianisme avancé – Triangle 4: «La future épouse du Christ est une femme et non un peuple !. Les gens sont des gens mais la femme est une femme! ” Isaiah 59:19 Et ils craindront le nom du Seigneur de l’ouest, et du jour de sa naissance sa gloire; https://bestiadn.com/2019/10/17/christianisme-avance-triangle-4-la-future-epouse-du-christ-est-une-femme-et-non-un-peuple-les-gens-sont-des-gens-en-ville-mais-la-femme-est-une-femme-isaiah-5919-et-ils-craindr/
Revelation 18:4 Et j’entendis une autre voix du ciel disant: Sors de son peuple, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses plaies. https://bestiadn.com/2019/10/25/revelation-184-et-jentendis-une-autre-voix-du-ciel-disant-sors-de-son-peuple-mon-peuple-afin-que-vous-ne-participiez-pas-a-ses-peches-et-que-vous-ne-receviez-pas-de-ses-plaies/
Las pirámides representan la explotación del hombre por el hombre https://bestiadn.com/2019/10/30/las-piramides-representan-la-explotacion-del-hombre-por-el-hombre/
Dieu crée l’adversité et le bien-être aussi. https://bestiadn.com/2019/10/31/dieu-cree-ladversite-et-le-bien-etre-aussi/
Les pyramides représentent l’exploitation de l’homme par l’homme https://bestiadn.com/2019/10/31/les-pyramides-representent-lexploitation-de-lhomme-par-lhomme/
Le plan visant à détruire les religions païennes et les sacrifices humains que celles-ci impliquent https://bestiadn.com/2019/11/21/le-plan-visant-a-detruire-les-religions-paiennes-et-les-sacrifices-humains-que-celles-ci-impliquent/
Je vous dois une faveur. https://bestiadn.com/2019/12/05/je-vous-dois-une-faveur/
Quelle est la différence entre l’impie et le pécheur? / Quelle est la différence entre “impie” et “pécheur”? https://bestiadn.com/2019/12/10/quelle-est-la-difference-entre-limpie-et-le-pecheur-quelle-est-la-difference-entre-impie-et-pecheur/
Démocratie et anti-démocratie https://bestiadn.com/2019/12/12/democratie-et-anti-democratie/
Le bon voisin https://bestiadn.com/2020/01/03/le-bon-voisin/
Il y aura toujours une place pour toi dans l’univers. https://bestiadn.com/2020/01/06/il-y-aura-toujours-une-place-pour-toi-dans-lunivers/
L’explication de la parabole des anges. https://bestiadn.com/2020/01/08/lexplication-de-la-parabole-des-anges/
Exode 20:13 Tu ne tueras pas. https://bestiadn.com/2020/01/17/le-pape-benit-les-tueurs-et-preche-contre-lexecution-mais-je-maudis-les-meurtriers-et-preche-contre-le-meurtre/
Qui est l’Antéchrist? Vous le voyez tous les jours à la télévision faire des discours et tricher avec eux dans le monde entier, enfin tricher presque tout le monde. https://bestiadn.com/2020/01/24/qui-est-lantechrist-vous-le-voyez-tous-les-jours-a-la-television-faire-des-discours-et-tricher-avec-eux-dans-le-monde-entier-enfin-tricher-presque-tout-le-monde/
Qu’est-ce que l’idolâtrie? – Les pierres d’achoppement qui font tomber l’idolâtrie. https://bestiadn.com/2020/02/02/quest-ce-que-lidolatrie-les-pierres-dachoppement-qui-font-tomber-lidolatrie/
La lettre interdite de Jésus et la lettre de Jérémie. https://bestiadn.com/2020/02/28/la-lettre-interdite-de-jesus-et-la-lettre-de-jeremie/
Ma lettre à l’humanité et ma lettre à Jésus. https://bestiadn.com/2020/03/06/ma-lettre-a-lhumanite-et-ma-lettre-a-jesus/

https://bestiadn.com/2020/02/05/las-acusaciones-del-testigo-veraz-has-sido-aceptadas-por-el-tribunal-supremo-el-testimonio-del-testigo-fiel-ha-sido-aceptado-por-jehova/

https://bestiadn.com/2020/02/08/he-visto-ya-la-abominacion-de-la-desolacion-profetizada-por-daniel-y-confirmada-por-jesus-mateo-517-18/

nuevatierraycielos
El ángel Satanás en el infierno dirá: “Malditos gusanos, ¿por qué no mueren?.”
Y añadirá: “Soy misericordioso con mis amigos y conmigo mismo, no con mis enemigos, yo no predico el amor a los enemigos, ni insulto a Dios atribuyéndole esa estúpida característica, como tu si lo has hecho, pero has acusado falsamente a mi hermano Jesús de haberlo hecho, pues eres un calumniador, por eso te llamas Satanás, y  por eso tu estas donde estas y yo estoy donde estoy, el infierno es tu lugar y el cielo es el mío, tu me observarás desde allá y yo te observaré desde aquí, con cierto asco, por cierto!”.
lavenganzadeJehovC3A1
La Gloria el Honor y la Inmortalidad - El fin de los tiempos
LAPALABRADEJEHOVADESTRUYEASEIYAELFALSOSANTO
(AAE)
=
elinfierno
=
El ángel Satanás en el infierno dirá: “Malditos gusanos, ¿por qué no mueren?.”
Y añadirá: “Soy misericordioso con mis amigos y conmigo mismo, no con mis enemigos, yo no predico el amor a los enemigos, ni insulto a Dios atribuyéndole esa estúpida característica, como tu si lo has hecho, pero has acusado falsamente a mi hermano Jesús de haberlo hecho, pues eres un calumniador, por eso te llamas Satanás, y  por eso tu estas donde estas y yo estoy donde estoy, el infierno es tu lugar y el cielo es el mío, tu me observarás desde allá y yo te observaré desde aquí, con cierto asco, por cierto!”.
=

Batallas en el ciberespacio – 22/01/2020

Recopilación de mis heróicos actos en algunas de mis batallas en el Ciberespacio: – Fecha 22/01/2020

contrincantes:

A la izquierda: los soberbios, a la derecha: los humildes.
Trata de intuir cual fue el comentario o la pregunta, yo solo publico mi respuesta.
[xyz]
Luis Toro afirmó en uno de sus videos que ellos no adoran imágenes, porque según el: al ser preguntado por un colega : “¿que es adorar?” el dijo que adorar es prender velas, arrodillarse para rezar, quemar incienso, y que a Dios nadie le puede quemar incienso, ni prender velas, ni nadie se puede arrodillar ante él, y que los que dicen que “solo adoran a Dios” mienten, por esa razón, por eso presenta sus actos de idolatría como algo no comparable con adorar a Dios, que a Dios se le reserva una forma de adorar superior, y que ellos no adoran sino que veneran, pero venerar y adorar es lo mismo, y adorar a Dios significa obedecer sus mandamientos, los cuales dicen no tener otros dioses, vale decir, no rogar a una criatura que ruegue por uno, no hacer idolatría, vale decir, no inclinarse ante nada ni nadie, ante ninguna imagen o escultura o persona para ser acto de humillación en busca de favores divinos o no divinos. (Éxodo 20:1-5, Hechos 10:25). Para reforzar la cultura de la idolatría, el imperio Romano introdujo herejías en su Biblia ejm Hebreos 1, vs Salmos 97, solo a Jehová (el nombre de Dios) hay que adorar, pero Roma indica con calumnia contra los santos mártires que Jesús consentía que se arrodillen ante él (Lucas 17:15-18), de ser ese el caso ¿no haría lo mismo que Satanás pretendía de él en desierto (Mateo 4:10)? Ese engaño de la cuarta bestia, el imperio romano, profetizado en Daniel 8:25… en mi blog denuncio esto con mas argumentos.PD. Por eso los perseguidos hicieron uso de parábolas, como de de Apocalipsis 19:10 donde en realidad Juan no se iba a arrodillar ante el mensajero (el ángel) pues el conocía la ley, solo que contó esa parábola para condenar el culto a los ángeles, cosa que si hace la iglesia católica, eso sin mencionar que los mensajeros de Dios no podrían verse como damas, sino varoniles según la ley de Dios a la cual ellos, a diferencia de Satanás, no se han rebelado (Deuteronomio 22:5) , los que quemaron Sodoma no fueron los ángeles de Satanás (Levítico 18:22) sino los ángeles de Dios, por lo tanto, ni Cristo y sus santos ángeles daban un mensaje de rebelión contra Dios por medio de su aspecto físico (1 Corintios 11:1-16), etc, etc. ¿Carne de Cerdo? por algo Pedro dijo “no señor jamás he comino nada inmundo”, si Cristo realmente hubiese predicado que todos los alimentos son limpios (contra la ley (Deuteronomio 14), entonces el primero en enterarse posiblemente haya sido Pedro, y ni en sueños hubiese respondido algo así…(Hechos 11:8), ¿Jesús amaba a los fariseos y los bendecía? Mateo 21:33-44 nos dice que no, por lo tanto, salvo que el haya sido un hipócrita, que no era el caso, el no predicó realmente bendecir a los que le maldicen a uno… ¿y donde hay en los cuatro evangelios de la Biblia un mensaje claro de Jesús en contra de los ídolos como si lo hay en 1 Reyes 18 donde se habla del profeta Elías, o en Jeremías 10 donde este profeta describe lo que son los ídolos y lo nada que valen?, si Jesús fue confundido con Elías o Jeremías, se entiende que su discurso era muy parecido, ¿por qué no esta en la Biblia? ¿por que no dijo nada sobre eso? no , porque los “moderadores” no lo quisieron…
https://bestiadn.com/2019/08/04/que-es-la-idolatria-por-que-la-babilonia-del-apocalipsis-de-juan-es-el-vaticano/
Si alguno predica la Biblia predica también las mentiras incorporadas en ella.
[456]
[fgh]
Ojo con el NT es una obra romana, tomó del Libro de la verdad (Ley de Moisés, profetas judíos) y le agregó algunas predicas genuinas de Cristo, pero también algunas predicas paganas, que sin embargo se la atribuyeron a Cristo y sus santos discípulos, no caiga en la trampa en la que yo caí cuando empezaba a enfrentar a los idólatras usando la Biblia “como la Palabra de Dios” (cuando yo tenía  22 años), haga su comparación: “¿ama acaso Dios a sus enemigos?” (Salmos 5 vs Mateo 5), mucha gente no puede responder con argumentos racionales y responden como salvajes insultando, eso demuestra que no todos somos hijos de Dios.
https://bestiadn.com/2019/11/06/un-caso-100-real-de-persecucion-religiosa-en-el-peru-por-parte-de-fanaticos-catolicos-evidencias-innegables-de-la-persecucion-religiosa-contra-jose-carlos-galindo-hinostroza/
[rst]
Alexis, yo he llegado a la misma conclusión lógica hace 20 años, lo que Jesús habría tratado de decir a María Magdalena es algo así: “cuida a María como si ella fuera tu madre” y a María: “María Magdalena te cuidará como a una madre”, el discípulo amado no podría ser Juan, porque tres personas estaban en la cruz, y el que escribió también, pero las tres eran mujeres,  por lo tanto, los romanos han falsificado el evangelio, no era Juan, era María Magdalena, si quieres enfrentar a los idólatras, no cometas el grave error que yo cometí hace 20 años, si predicas la Biblia entras en su terreno de juego, porque la hicieron los romanos en base a la adulteración de los mensajes de los evangelistas asesinados, porque evidentemente odiaban el mensaje genuino.¿ acaso ama Dios a sus enemigos para que Jesús haya predicado que debemos imitar a Dios y amar nosotros también a nuestros enemigos?, ¿acaso miente Salmos 5 y salmos 15?, ¿acaso mintió Jesús en Mateo 21:33-44?, pero Mateo 5 contradice, y eso es para muestra un botón, lo denuncio en mi blog a los 4 vientos.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s