Ważne fakty o powtórnym przyjściu Jezusa.

Ważne fakty o powtórnym przyjściu Jezusa.

Prawdziwe stare przymierze było ofiarą zwierząt za wybaczenie niektórych grzechów (Kapłańska 7, Wyjścia 25), nowe przymierze zastępuje stare przymierze wiarą: wiara, że ​​Jezus umarł na krzyżu, ponieważ został napisany w prawdziwych proroctwach (Psalmy 22), wiara, że ​​Jezus tam umarł, aby stary testament został zastąpiony przez wiarę, ponieważ została napisana w prawdziwych proroctwach (Psalmy 40: 6, Habakuk 2:4) i wiara, że ​​Jezus powróci, tak jak jest napisane w prawdziwe proroctwo (Psalmy 118:13-23), sam Jezus mówił o tym proroctwie (Mateusza 21:33-44).
Jezus powiedział również, że aniołowie niebiańscy, jego posłańcy, zostaną zabici z powodu głoszenia prawdziwej ewangelii (Objawienie 20: 4-6), i stało się tak, ponieważ świętych zabito z powodu przesłania, które dzielili, i te rzeczy były napisane w prawdziwym proroctwie (Psalmy 82:6-7, Daniel 9:26).
Czy mówimy, że przez wiarę reszta prawa jest niesprawiedliwa? Nie, nie mówimy tego, ale potwierdzamy, że reszta prawa jest ważna i prawa (Psalm 119:97-98, Rzymian 3:31, Mateusz 5:17–18), reszta prawa obejmuje zakaz spożywania niektórych nieczystych zwierząt, takich jak nietoperze, świnie itp. (Powtórzonego Prawa 14, Habakuka 2:2-20).
Jednak w odniesieniu do drugiego przyjścia Jezusa, Dz 1:10-11, opowiada inną historię o powtórnym przyjściu Jezusa, gdy mądry człowiek głęboko czyta Biblię, znajdzie sprzeczności (Mt 5:38-48 w porównaniu do Psalmów 5:1-12), mędrzec dojdzie do wniosku, że większość ewangelii została sfałszowana.
Kiedy człowiek, który nie jest mądry, czyta głęboko Biblię, zapamięta wersety jak słoń, ale nie będzie w stanie użyć logiki, by odkryć niekonsekwencje (Daniel 12:10).
Fałszowanie chrześcijańskiej ewangelii stało się rzeczą oczywistą, chrześcijaństwo zostało zakazane, władcy Rzymu nigdy nie przyjęli chrześcijaństwa, ale przyjęli sfałszowaną wersję w Biblii. Udowadniam to na moim blogu.

“Prawda z nieba niszczy kłamstwo bestii.”

https://bestiadn.com/2020/03/06/the-archangel-michael-vs-the-roman-empire-legacy/

777 vence a 666 para siempre

El juicio de Dios en 49 páginas.

Watch out my friend on what you preach by free, do not commit the same mistake I did when I was young.

El propósito

Satanás y sus defendidos han sido sentenciados por el santo tribunal!

https://bestiadn.com/2019/09/27/veo-que-hay-uno-que-clama-muerte-a-barrabas-y-hay-muchos-que-gritan-muerte-a-los-inocentes-y-vida-para-barrabas/

Miguel el defensor de Israel enfrenta a Samael, el acusador de Israel – guerra de ángeles, guerra de palabras!
https://bestiadn.com/2020/02/26/miguel-el-principe-de-israel-versus-el-principe-de-roma-samael/

Isaías 63:7 De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, y según la multitud de sus piedades.
8 Porque dijo: Ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten; y fue su Salvador (Jehová fue el Salvador, solo él).
9 En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó (Jehová salvó por medio de su instrumento de salvación, su santo ángel);
en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad.
10 Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu;

BLASFEMIAS DE LOS IMPIOS

GLORIA AL HIJO HONOR AL HIJO

por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. (Ese mismo santo ángel peleó contra ellos!)

cuantoamotuley

midivinaintervencion

+

=

elmensajedelaverdad

venceraloscalumniadoresesmiplacer

 

eldC3ADaversuslanoche

Elfutbolylaira

=
nuevatierraycielos
El ángel Satanás en el infierno dirá: “Malditos gusanos, ¿por qué no mueren?.”
Y añadirá: “Soy misericordioso con mis amigos y conmigo mismo, no con mis enemigos, yo no predico el amor a los enemigos, ni insulto a Dios atribuyéndole esa estúpida característica, como tu si lo has hecho, pero has acusado falsamente a mi hermano Jesús de haberlo hecho, pues eres un calumniador, por eso te llamas Satanás, y  por eso tu estas donde estas y yo estoy donde estoy, el infierno es tu lugar y el cielo es el mío, tu me observarás desde allá y yo te observaré desde aquí, con cierto asco, por cierto!”.
lavenganzadeJehovC3A1
La Gloria el Honor y la Inmortalidad - El fin de los tiempos
LAPALABRADEJEHOVADESTRUYEASEIYAELFALSOSANTO
(AAE)
=
elinfierno

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s