A explicação para esta profecia: Daniel 8:10 E cresceu até o exército dos céus; e algumas das hostes das estrelas lançaram ao chão e pisotearam sobre elas. 11 Ele se engrandeceu até o príncipe do exército; e a contínua oferta de sacrifício lhe foi tirada, e o lugar do seu santuário foi derrubado.

A explicação para esta profecia: Daniel 8:10 E cresceu até o exército dos céus; e algumas das hostes das estrelas lançaram ao chão e pisotearam sobre elas. 11 Ele se engrandeceu até o príncipe do exército; e a contínua oferta de sacrifício lhe foi tirada, e o lugar do seu santuário foi derrubado. A explicação … Sigue leyendo A explicação para esta profecia: Daniel 8:10 E cresceu até o exército dos céus; e algumas das hostes das estrelas lançaram ao chão e pisotearam sobre elas. 11 Ele se engrandeceu até o príncipe do exército; e a contínua oferta de sacrifício lhe foi tirada, e o lugar do seu santuário foi derrubado.

Lời giải thích cho lời tiên tri này: Daniel 8:10 Nó phát triển rất lớn, ngay cả với thiên đàng; và một số vật chủ của những ngôi sao nó rơi xuống đất và giẫm đạp lên chúng. 11 Nó phóng đại chính nó, thậm chí lên đến Hoàng tử của chủ nhà; và của lễ hiến tế liên tục đã bị lấy đi từ anh ta, và nơi tôn nghiêm của anh ta đã bị lật đổ.

Lời giải thích cho lời tiên tri này: Daniel 8:10 Nó phát triển rất lớn, ngay cả với thiên đàng; và một số vật chủ của những ngôi sao nó rơi xuống đất và giẫm đạp lên chúng. 11 Nó phóng đại chính nó, thậm chí lên đến Hoàng tử của chủ nhà; và của … Sigue leyendo Lời giải thích cho lời tiên tri này: Daniel 8:10 Nó phát triển rất lớn, ngay cả với thiên đàng; và một số vật chủ của những ngôi sao nó rơi xuống đất và giẫm đạp lên chúng. 11 Nó phóng đại chính nó, thậm chí lên đến Hoàng tử của chủ nhà; và của lễ hiến tế liên tục đã bị lấy đi từ anh ta, và nơi tôn nghiêm của anh ta đã bị lật đổ.

Ada banyak agama, sekte dan sekte, bagaimana saya bisa tahu yang mana dari semua agama yang benar?

Ada banyak agama, aliran sesat dan sekte, bagaimana saya bisa tahu yang mana dari mereka yang merupakan agama yang benar? [English] [Español] Ada banyak agama, sekte dan sekte, bagaimana saya bisa tahu yang mana dari semua agama yang benar? Jika seseorang berkata kepada Anda: "Anda harus berlutut dan meminta benda ini untuk keberuntungan, jika tidak, … Sigue leyendo Ada banyak agama, sekte dan sekte, bagaimana saya bisa tahu yang mana dari semua agama yang benar?

Có nhiều tôn giáo, giáo phái và giáo phái, làm thế nào tôi có thể biết tôn giáo nào là tôn giáo thực sự?

Có nhiều tôn giáo, giáo phái và giáo phái, làm thế nào tôi có thể biết tôn giáo nào trong số họ là tôn giáo thực sự? [English] [Español] Có nhiều tôn giáo, giáo phái và giáo phái, làm thế nào tôi có thể biết tôn giáo nào là tôn giáo thực sự? Nếu một … Sigue leyendo Có nhiều tôn giáo, giáo phái và giáo phái, làm thế nào tôi có thể biết tôn giáo nào là tôn giáo thực sự?

Tôi chỉ cho bạn những lời tiên tri của Ê-sai và sách Enoch, có lẽ bạn thích đọc những lời tiên tri giả của Nostradamus.

Tôi chỉ cho bạn những lời tiên tri của Ê-sai và sách Enoch, có lẽ bạn thích đọc những lời tiên tri giả của Nostradamus. Tôi chỉ cho bạn những lời tiên tri của Ê-sai và Enoch, có lẽ bạn thích đọc những lời tiên tri giả của Nostradamus. Ê-sai 13: 3 Tôi đã truyền … Sigue leyendo Tôi chỉ cho bạn những lời tiên tri của Ê-sai và sách Enoch, có lẽ bạn thích đọc những lời tiên tri giả của Nostradamus.

Oorlog op die gebied van telekommunikasie – Die oorlog tussen engele vind plaas op die gebied van telekommunikasie

Oorlog op die gebied van telekommunikasie - Die oorlog tussen engele vind plaas op die gebied van telekommunikasie Oorlog op die gebied van telekommunikasie Die oorlog tussen engele vind plaas op die gebied van telekommunikasie, dit is 'n oorlog van uitsprake, dit is 'n oorlogsoorlog, dit is 'n oorlogsgebed - engele kom in menslike vorm … Sigue leyendo Oorlog op die gebied van telekommunikasie – Die oorlog tussen engele vind plaas op die gebied van telekommunikasie

Krig innen telekommunikasjonsfeltet – Krigen mellom engler finner sted innen telekommunikasjonsfeltet

Krig innen telekommunikasjonsfeltet - Krigen mellom engler finner sted innen telekommunikasjonsfeltet Krig innen telekommunikasjon Krigen mellom engler finner sted innen telekommunikasjon, det er en ytringskrig, det er en krig om ord, det er en bønnekrig - engler ankommer i menneskelig form, både sannhetens og bakaktens. (1) Til venstre har du de urettferdige englene, tyver som … Sigue leyendo Krig innen telekommunikasjonsfeltet – Krigen mellom engler finner sted innen telekommunikasjonsfeltet

Digmaan sa larangan ng telecommunication – Ang digmaan sa pagitan ng mga anghel ay naganap sa larangan ng telecommunication

Digmaan sa larangan ng telecommunication - Ang digmaan sa pagitan ng mga anghel ay naganap sa larangan ng telecommunication Digmaan sa larangan ng telecommunication Ang digmaan sa pagitan ng mga anghel ay naganap sa larangan ng telecommunication, ito ay isang digmaan ng pagsasalita, ito ay isang digmaan ng mga salita, ito ay isang digmaan ng … Sigue leyendo Digmaan sa larangan ng telecommunication – Ang digmaan sa pagitan ng mga anghel ay naganap sa larangan ng telecommunication

สงครามในสาขาโทรคมนาคม – สงครามระหว่างทูตสวรรค์เกิดขึ้นในสาขาโทรคมนาคม

สงครามในสาขาโทรคมนาคม - สงครามระหว่างทูตสวรรค์เกิดขึ้นในสาขาโทรคมนาคม สงครามในสาขาโทรคมนาคม สงครามระหว่างเหล่าเทวดาเกิดขึ้นในสาขาโทรคมนาคมมันเป็นสงครามแห่งคำพูดมันเป็นสงครามแห่งคำพูดมันเป็นสงครามแห่งการภาวนา - เทวดามาถึงในรูปแบบของมนุษย์ทั้งของจริงและของผู้ใส่ร้าย (1) ทางด้านซ้ายคุณมีเทวดาที่ไม่ยุติธรรมโจรที่ใช้ชื่อของเหล่าเทวดาพวกเขามีลักษณะตามคำขอของพวกเขาที่จะได้รับการบูชาโดยการร้องขอให้ส่งคำอธิษฐานถึงพวกเขาหรือไปยังรูปของพวกเขาหรือรูปปั้นของพวกเขา หรือวัตถุที่มีรูปแบบต่าง ๆ ((ลูกบาศก์, เสี้ยม, รูปกากบาท, ฯลฯ ) หรือแก่กลุ่มผู้เสียหายที่สั่งสอนข่าวสารเรื่องการยอมจำนนต่อสัตว์ร้ายหรือไม่, เฉื่อยหรือไม่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และหลอกลวงรูปเคารพโดย ธรรมชาติและความเรียบง่าย แต่ไร้ความรู้เทวดาแห่งความมืดใช้กลอุบายหลอกลวง: (2) พวกเขาทำสิ่งนี้ด้วยการสมรู้ร่วมคิดของรัฐบาลที่ทุจริตและสื่อมวลชนที่ขายให้กับผู้สนับสนุนผู้สร้างภาพยนตร์ขายเพื่อโฆษณาพวกเขาและแสดงให้คนเลวแห่งความเป็นจริงในฐานะ "คนดีของภาพยนตร์" ในภาพยนตร์ของพวกเขา (3) ในนิยายของเขา ในบรรดาสปอนเซอร์นั้นเป็นร้านค้าขนาดใหญ่ของของเล่นและของประดับตกแต่งคริสต์มาสหมูและอื่น ๆ มากมายเพราะคริสต์มาสหมายถึงธุรกิจสำหรับผู้โฆษณาวันหยุดของศาสนาเท็จหมายถึงธุรกิจที่ร่ำรวยสำหรับหลาย ๆ คนมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่ไม่สามารถปลดปล่อยออกมาได้ = ด้านขวาคุณมีทูตสวรรค์ที่ชอบธรรมพวกเขาต้องการกู้คืนสิ่งที่เป็นของพวกเขาชื่อที่ดีของพวกเขาและชื่อเสียงที่ดีของพวกเขา (A) สำหรับผู้ใส่ร้ายได้ใส่ร้ายพวกเขาโดยอ้างว่าพวกเขาคำสอนของพวกเขาลักษณะทางกายภาพของพวกเขา ความบ้าคลั่งของเขาเองและการเทศนาเรื่องความไม่ยุติธรรมของเขา สำหรับผู้เผยพระวจนะเท็จได้แย่งชิงชื่อของผู้ส่งสารศักดิ์สิทธิ์และปลอมแปลงข่าวประเสริฐฉันรู้ว่าบางคนนอกจากฉันได้ตระหนักแล้วว่ามันเป็นเรื่องโง่มากที่จะเชื่อว่าหนังสือทางการของผู้เผยพระวจนะปลอมเป็นหนังสือแห่งความจริง (B) ผู้เผยพระวจนะเท็จปกป้องหลักคำสอนของพวกเขาด้วยหนังสือที่เป็นทางการของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ไบเบิลเล่มใดเล่มหนึ่งจากสาขาหนึ่งของศาสนาคริสต์การปลอมแปลง หรือเป็นหนังสือของอัลกุรอานทั้งเล่มของรากในอาณาจักรสังหารของคริสเตียนที่แท้จริง (C) (5) เพื่อนที่ฉลาดคุณเข้าใจฉัน 100% เพราะคุณเป็นเพื่อนบ้านของฉันและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงกระจายคางคกบล็อกนี้ไปทุกหนทุกแห่งมันเป็นที่โปรดปรานของคุณและในความโปรดปรานของฉัน จากนักต้มตุ๋นที่น่ารังเกียจขโมยเวลาโจรขโมยพลังงานโจรขโมยชีวิตและโจรขโมยเงินนั่นคือผู้ส่งสารศักดิ์สิทธิ์จะไม่ขอเงินบริจาคสำหรับการรณรงค์ของพวกเขาพวกเขาแก้ปัญหาด้วยกระเป๋าของตัวเองเหมือนกับที่ฉันทำในงานนี้ บล็อกและในผับอื่น ๆ ทั้งหมดที่ฉันทำเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ที่แท้จริง (D) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะต้องได้รับการชดเชยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยทุกคนที่รู้ว่าการแก้ไขของผู้ส่งสารเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่พวกเขาก็ยังกล้าที่จะใส่ร้ายคนชอบธรรมเหล่านี้ (E) เหล่าทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์จะไม่ขอร้องคุณให้เคารพเสื้อผ้าหรือสิ่งของอื่น … Sigue leyendo สงครามในสาขาโทรคมนาคม – สงครามระหว่างทูตสวรรค์เกิดขึ้นในสาขาโทรคมนาคม

Война в областта на телекомуникациите – Войната между ангелите се води в областта на телекомуникациите

Война в областта на телекомуникациите - Войната между ангелите се води в областта на телекомуникациите Войната в областта на телекомуникациите Войната между ангелите се провежда в областта на телекомуникациите, това е война на изказвания, това е война на думи, това е война на молитви - ангелите пристигат в човешка форма, както тези на истината, така … Sigue leyendo Война в областта на телекомуникациите – Войната между ангелите се води в областта на телекомуникациите

Війна в галузі телекомунікацій – Війна між ангелами відбувається в області телекомунікацій

Війна в галузі телекомунікацій - Війна між ангелами відбувається в області телекомунікацій Війна в галузі телекомунікацій Війна між ангелами відбувається у сфері телекомунікацій, це війна висловлювань, це війна слів, це війна молитов - ангели прибувають у людській формі, як правди, так і тих, що наклепують. (1) Ліворуч у вас є несправедливі ангели, злодії, які беруть … Sigue leyendo Війна в галузі телекомунікацій – Війна між ангелами відбувається в області телекомунікацій

Oorlog op het gebied van telecommunicatie – De oorlog tussen engelen vindt plaats op het gebied van telecommunicatie

Oorlog op het gebied van telecommunicatie - De oorlog tussen engelen vindt plaats op het gebied van telecommunicatie Oorlog op het gebied van telecommunicatie De oorlog tussen engelen speelt zich af op het gebied van telecommunicatie, het is een oorlog van uitingen, het is een woordenoorlog, het is een gebedenoorlog - engelen komen aan in … Sigue leyendo Oorlog op het gebied van telecommunicatie – De oorlog tussen engelen vindt plaats op het gebied van telecommunicatie

Πόλεμος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών – Ο πόλεμος μεταξύ αγγέλων λαμβάνει χώρα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Πόλεμος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών - Ο πόλεμος μεταξύ αγγέλων λαμβάνει χώρα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Πόλεμος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Ο πόλεμος μεταξύ αγγέλων λαμβάνει χώρα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, είναι ένας πόλεμος των ρημάτων, είναι ένας πόλεμος των λέξεων, είναι ένας πόλεμος προσευχών - οι άγγελοι φθάνουν σε ανθρώπινη μορφή, τόσο εκείνοι της … Sigue leyendo Πόλεμος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών – Ο πόλεμος μεταξύ αγγέλων λαμβάνει χώρα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Guerra en el camp de les telecomunicacions – La guerra entre els àngels té lloc en el camp de les telecomunicacions

Guerra en el camp de les telecomunicacions - La guerra entre els àngels té lloc en el camp de les telecomunicacions Guerra en el camp de les telecomunicacions La guerra entre els àngels té lloc en el camp de les telecomunicacions, és una guerra de declaracions, és una guerra de paraules, és una guerra de … Sigue leyendo Guerra en el camp de les telecomunicacions – La guerra entre els àngels té lloc en el camp de les telecomunicacions

جنگ در حوزه ارتباطات – جنگ بین فرشتگان در زمینه ارتباطات صورت می گیرد

جنگ در حوزه ارتباطات - جنگ بین فرشتگان در زمینه ارتباطات صورت می گیرد جنگ در زمینه ارتباطات جنگ بین فرشتگان در حوزه ارتباطات صورت می گیرد ، این جنگ سخنان است ، جنگ سخنان است ، جنگ دعاها است - فرشتگان به شکل انسانی می رسند ، چه به حق و چه با تهمت. … Sigue leyendo جنگ در حوزه ارتباطات – جنگ بین فرشتگان در زمینه ارتباطات صورت می گیرد

Chiến tranh trong lĩnh vực viễn thông – Cuộc chiến giữa các thiên thần diễn ra trong lĩnh vực viễn thông

Chiến tranh trong lĩnh vực viễn thông - Cuộc chiến giữa các thiên thần diễn ra trong lĩnh vực viễn thông Chiến tranh trong lĩnh vực viễn thông Cuộc chiến giữa các thiên thần diễn ra trong lĩnh vực viễn thông, đó là cuộc chiến của những lời nói, đó là cuộc chiến của lời … Sigue leyendo Chiến tranh trong lĩnh vực viễn thông – Cuộc chiến giữa các thiên thần diễn ra trong lĩnh vực viễn thông

Războiul în domeniul telecomunicațiilor – Războiul dintre îngeri are loc în domeniul telecomunicațiilor

Războiul în domeniul telecomunicațiilor - Războiul dintre îngeri are loc în domeniul telecomunicațiilor Război în domeniul telecomunicațiilor Războiul dintre îngeri are loc în domeniul telecomunicațiilor, este un război al rostirii, este un război al cuvintelor, este un război de rugăciuni - îngerii ajung în formă umană, atât cele ale adevărului, cât și cele ale calomniei. … Sigue leyendo Războiul în domeniul telecomunicațiilor – Războiul dintre îngeri are loc în domeniul telecomunicațiilor