Existuje mnoho náboženství, kulty a sekty, jak mohu vědět, které ze všech náboženství je pravé náboženství?

Existuje mnoho náboženství, kulty a sekty, jak mohu vědět, které z nich je skutečné náboženství? [English] [Español] Existuje mnoho náboženství, kulty a sekty, jak mohu vědět, které ze všech náboženství je pravé náboženství? Pokud vám někdo řekne: „Musíte si klečet a požádat tento objekt o štěstí, jinak uděláte špatně a všem řekneme, že jste zlí.“ … Sigue leyendo Existuje mnoho náboženství, kulty a sekty, jak mohu vědět, které ze všech náboženství je pravé náboženství?

Există multe religii, culte și secte, cum pot ști care dintre toate religiile este adevărata religie?

Există multe religii, culte și secte, cum pot ști care dintre ele este adevărata religie? [English] [Español] Există multe religii, culte și secte, cum pot ști care dintre toate religiile este adevărata religie? Dacă o persoană îți spune: „Trebuie să îngenunchezi și să ceri acest obiect noroc, altfel vei face rău și vom spune tuturor … Sigue leyendo Există multe religii, culte și secte, cum pot ști care dintre toate religiile este adevărata religie?

มีหลายศาสนาลัทธิและนิกายฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าศาสนาใดเป็นศาสนาที่แท้จริง

มีหลายศาสนาลัทธิและนิกายฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าศาสนาใดเป็นศาสนาแท้? [English] [Español] มีหลายศาสนาลัทธิและนิกายฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าศาสนาใดเป็นศาสนาที่แท้จริง หากมีคนพูดกับคุณว่า: "คุณต้องคุกเข่าและขอให้วัตถุนี้โชคดีมิฉะนั้นคุณจะทำไม่ดีและเราจะบอกทุกคนว่าคุณเป็นคนชั่ว" ถ้ามีคนพูดกับคุณว่า: "มันเป็นประเพณีที่จะคุกเข่าและขอให้วัตถุนี้โชคดีมิฉะนั้นคุณจะทำไม่ดีและเราจะบอกทุกคนว่าคุณชั่ว" หากมีคนพูดกับคุณว่า: "คุณต้องออกไปเป็นกลุ่มเพื่อวาดภาพนี้บนไหล่ของคุณและถามภาพวาดนี้เพื่อปาฏิหาริย์มิฉะนั้นคุณจะทำไม่ดีและเราจะบอกทุกคนว่าคุณชั่ว" == บางคนจะตอบสนองต่อบุคคลเช่นนี้: “ คุณเป็นบ้าและถ้าคุณกล่าวหาว่าเป็นคนชั่วเพียงเพราะไม่เชื่อฟังสิ่งที่คุณพูดคุณก็เป็นคนใส่ร้าย!” คนอื่น ๆ จะตอบสนองต่อบุคคลเช่นนี้: "ฉันได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะทำสิ่งที่คุณขอให้ฉันทำกับวัตถุของคุณกับวัตถุอื่นไม่ใช่ของคุณ" ในรูปคำสอนด้านล่าง: ฉันจะอธิบายความหมายของตำนานให้คุณฟัง (a) = คนเหล่านั้นเป็นผู้ใส่ร้าย (ผู้ส่งสารของซาตาน, มลาอิกะฮ์ของมังกร, มังกรและเทวดาของเขา (ทูตสวรรค์หมายถึงผู้ส่งสาร)) (a) หมายถึงความไร้สาระของทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดที่ต้องการให้คุณคุกเข่าลง ในสิ่งที่พวกเขาได้ทำหรือสั่งให้คนอื่นทำ (ไอ) เห็นได้ชัดว่าการทำเช่นนั้นก็หมายความว่าคุณต้องคุกเข่าต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์หรือต่อหน้าผู้ที่เป็นตัวแทนของพวกเขา (666) = 666 แสดงถึงประเภทของคนที่จะทำมันด้วยความยินดีตามธรรมชาติเพราะพวกเขาไร้สาระเหมือนกับผู้ส่งสารที่ขอให้พวกเขาทำสิ่งเหล่านี้คนเหล่านี้สามารถเปลี่ยนรูปต่อหน้าคุกเข่าเท่านั้น พวกเขาจะไม่ออกไปจากวงนั้น (777) = 777 หมายถึงคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งในช่วงวัยเด็กและวัยเยาว์ของพวกเขาทำเช่นเดียวกันกับที่เหลือเพราะพวกเขาถูกหลอก แต่ในเวลาและข้อมูลที่ได้รับจากคนที่ต่ำต้อยเช่นคนทั้งเจ็ดใน (b) - ผู้ส่งสารแห่งความจริง (ไมเคิลและทูตสวรรค์ของเขา (b)) ผู้คนที่ถ่อมตนเหล่านี้ลุกขึ้นและเมื่อคนที่ต่ำต้อยทุกคนรู้ความจริงความยุติธรรมจะมาถึงเพราะความดีจะอยู่ในความดีและความชั่วจะอยู่ในความเลว ; และอย่างที่คุณเห็นผู้สื่อสารที่ต่ำต้อยทั้งเจ็ดไม่ต้องการให้คนที่เป็นอิสระนั่งคุกเข่าต่อหน้าผู้ส่งสารทั้งเจ็ดของแสงความสว่างคือความจริงและความจริงที่นำความยุติธรรมมาให้และพระเจ้าทรงยุติธรรม https://bestiadn.com/2020/05/25/los-tres-regalos-que-satanas-dice-poder-ofrecer-entre-ellos-la-vida-eterna-si-le-obedeces-y-le-adoras-a-ciegas-sin-pensarlo/ ในหน้า bestiadn.com ของฉันมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากมาย หากคุณพบว่าข้อมูลนี้มีค่าเรามีไม่มากเรามีน้อย … Sigue leyendo มีหลายศาสนาลัทธิและนิกายฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าศาสนาใดเป็นศาสนาที่แท้จริง

Det finns många religioner, kulter och sekter, hur kan jag veta vilken av alla religioner som är den sanna religionen?

Det finns många religioner, kulter och sekter, hur kan jag veta vilken av dem som är den sanna religionen? [English] [Español] Det finns många religioner, kulter och sekter, hur kan jag veta vilken av alla religioner som är den sanna religionen? Om en person säger till dig: "Du måste knäböja och be detta objekt för … Sigue leyendo Det finns många religioner, kulter och sekter, hur kan jag veta vilken av alla religioner som är den sanna religionen?

Det er mange religioner, kulter og sekter, hvordan kan jeg vite hvilken av alle religioner som er den sanne religionen?

Det er mange religioner, kulter og sekter, hvordan kan jeg vite hvilken av dem som er den sanne religionen? [English] [Español] Det er mange religioner, kulter og sekter, hvordan kan jeg vite hvilken av alle religioner som er den sanne religionen? Hvis en person sier til deg: "Du må knele ned og be denne gjenstanden … Sigue leyendo Det er mange religioner, kulter og sekter, hvordan kan jeg vite hvilken av alle religioner som er den sanne religionen?

El cántico de los 144 mil – Apocalipsis 14:1-3 – Solo los que pueden aprender una canción son capaces de cantar esa canción.

Trabajo dedicado en memoria de mi mismo. José Carlos Galindo Hinostroza - 1993 - edad 18 años. https://bestiadn.com/tag/dip-tic-dip-esto-me-pasa-porque-soy-fiel/ De haber sabido lo que hoy se, no hubiese padecido a manos de calumniadores (Juan 8:44), por eso este trabajo esta dedicado a favor de los "otros yo" (Salmos 118:20), ellos difundirán la verdad, en conmemoración mía … Sigue leyendo El cántico de los 144 mil – Apocalipsis 14:1-3 – Solo los que pueden aprender una canción son capaces de cantar esa canción.

The Axis of Evil : The Black List.

Wednesday, January 22, 2020 The ten commandments have not been respected by the Catholic church, and believe me, the true Christian gospel has not been either, just as the Catholic church presented to the world a distorted version of the 10 commandments, so the Roman councils have presented a distorted version of the Christian gospel … Sigue leyendo The Axis of Evil : The Black List.

Почему идолопоклонство плохо? Почему идолопоклонство является грехом? Почему плохо практиковать идолопоклонство?

Почему идолопоклонство плохо? Почему идолопоклонство является грехом? Почему плохо практиковать идолопоклонство? Чтобы скрыть свой обман, сатана также осмеливается осудить определенные формы идолопоклонства, но при этом он благословляет свои собственные формы идолопоклонства, Ниже видео на YouTube, которое подчеркивает хитрость сатаны, чтобы обмануть людей, Тем не менее, на графике чуть ниже этого видео я привел доказательства его … Sigue leyendo Почему идолопоклонство плохо? Почему идолопоклонство является грехом? Почему плохо практиковать идолопоклонство?

De ce este rea idolatria? De ce este idolatria un păcat? De ce este rău să practici idolatria?

De ce este rea idolatria? De ce este idolatria un păcat? De ce este rău să practici idolatria? Pentru a-și ascunde înșelăciunea, Satana îndrăznește, de asemenea, să condamne anumite forme de idolatrie, dar, în timp ce face acest lucru, binecuvântează propriile sale forme de idolatrie, Mai jos este un videoclip YouTube care evidențiază viclenia Satanei … Sigue leyendo De ce este rea idolatria? De ce este idolatria un păcat? De ce este rău să practici idolatria?

Why is idolatry bad?, Why is idolatry a sin?, why it is bad to practice idolatry?

Why is idolatry bad?, Why is idolatry a sin?, why it is bad to practice idolatry? To conceal his deception, Satan also dares to condemn certain forms of idolatry, but while doing so he blesses his own forms of idolatry, Below is a YouTube video that highlights the cunning of Satan to deceive people, However, … Sigue leyendo Why is idolatry bad?, Why is idolatry a sin?, why it is bad to practice idolatry?

Wojna w dziedzinie telekomunikacji – Wojna między aniołami ma miejsce w dziedzinie telekomunikacji

Wojna w dziedzinie telekomunikacji - Wojna między aniołami ma miejsce w dziedzinie telekomunikacji Wojna w dziedzinie telekomunikacji Wojna między aniołami rozgrywa się w dziedzinie telekomunikacji, jest wojną wypowiedzi, wojną słów, wojną modlitw - anioły przybywają w ludzkiej postaci, zarówno prawdy, jak i oszczerstwa. (1) Po lewej stronie masz niesprawiedliwych aniołów, złodziei, którzy biorą za nich … Sigue leyendo Wojna w dziedzinie telekomunikacji – Wojna między aniołami ma miejsce w dziedzinie telekomunikacji