Existuje mnoho náboženství, kulty a sekty, jak mohu vědět, které ze všech náboženství je pravé náboženství?

Existuje mnoho náboženství, kulty a sekty, jak mohu vědět, které z nich je skutečné náboženství? [English] [Español] Existuje mnoho náboženství, kulty a sekty, jak mohu vědět, které ze všech náboženství je pravé náboženství? Pokud vám někdo řekne: „Musíte si klečet a požádat tento objekt o štěstí, jinak uděláte špatně a všem řekneme, že jste zlí.“ … Sigue leyendo Existuje mnoho náboženství, kulty a sekty, jak mohu vědět, které ze všech náboženství je pravé náboženství?

Există multe religii, culte și secte, cum pot ști care dintre toate religiile este adevărata religie?

Există multe religii, culte și secte, cum pot ști care dintre ele este adevărata religie? [English] [Español] Există multe religii, culte și secte, cum pot ști care dintre toate religiile este adevărata religie? Dacă o persoană îți spune: „Trebuie să îngenunchezi și să ceri acest obiect noroc, altfel vei face rău și vom spune tuturor … Sigue leyendo Există multe religii, culte și secte, cum pot ști care dintre toate religiile este adevărata religie?

มีหลายศาสนาลัทธิและนิกายฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าศาสนาใดเป็นศาสนาที่แท้จริง

มีหลายศาสนาลัทธิและนิกายฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าศาสนาใดเป็นศาสนาแท้? [English] [Español] มีหลายศาสนาลัทธิและนิกายฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าศาสนาใดเป็นศาสนาที่แท้จริง หากมีคนพูดกับคุณว่า: "คุณต้องคุกเข่าและขอให้วัตถุนี้โชคดีมิฉะนั้นคุณจะทำไม่ดีและเราจะบอกทุกคนว่าคุณเป็นคนชั่ว" ถ้ามีคนพูดกับคุณว่า: "มันเป็นประเพณีที่จะคุกเข่าและขอให้วัตถุนี้โชคดีมิฉะนั้นคุณจะทำไม่ดีและเราจะบอกทุกคนว่าคุณชั่ว" หากมีคนพูดกับคุณว่า: "คุณต้องออกไปเป็นกลุ่มเพื่อวาดภาพนี้บนไหล่ของคุณและถามภาพวาดนี้เพื่อปาฏิหาริย์มิฉะนั้นคุณจะทำไม่ดีและเราจะบอกทุกคนว่าคุณชั่ว" == บางคนจะตอบสนองต่อบุคคลเช่นนี้: “ คุณเป็นบ้าและถ้าคุณกล่าวหาว่าเป็นคนชั่วเพียงเพราะไม่เชื่อฟังสิ่งที่คุณพูดคุณก็เป็นคนใส่ร้าย!” คนอื่น ๆ จะตอบสนองต่อบุคคลเช่นนี้: "ฉันได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะทำสิ่งที่คุณขอให้ฉันทำกับวัตถุของคุณกับวัตถุอื่นไม่ใช่ของคุณ" ในรูปคำสอนด้านล่าง: ฉันจะอธิบายความหมายของตำนานให้คุณฟัง (a) = คนเหล่านั้นเป็นผู้ใส่ร้าย (ผู้ส่งสารของซาตาน, มลาอิกะฮ์ของมังกร, มังกรและเทวดาของเขา (ทูตสวรรค์หมายถึงผู้ส่งสาร)) (a) หมายถึงความไร้สาระของทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดที่ต้องการให้คุณคุกเข่าลง ในสิ่งที่พวกเขาได้ทำหรือสั่งให้คนอื่นทำ (ไอ) เห็นได้ชัดว่าการทำเช่นนั้นก็หมายความว่าคุณต้องคุกเข่าต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์หรือต่อหน้าผู้ที่เป็นตัวแทนของพวกเขา (666) = 666 แสดงถึงประเภทของคนที่จะทำมันด้วยความยินดีตามธรรมชาติเพราะพวกเขาไร้สาระเหมือนกับผู้ส่งสารที่ขอให้พวกเขาทำสิ่งเหล่านี้คนเหล่านี้สามารถเปลี่ยนรูปต่อหน้าคุกเข่าเท่านั้น พวกเขาจะไม่ออกไปจากวงนั้น (777) = 777 หมายถึงคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งในช่วงวัยเด็กและวัยเยาว์ของพวกเขาทำเช่นเดียวกันกับที่เหลือเพราะพวกเขาถูกหลอก แต่ในเวลาและข้อมูลที่ได้รับจากคนที่ต่ำต้อยเช่นคนทั้งเจ็ดใน (b) - ผู้ส่งสารแห่งความจริง (ไมเคิลและทูตสวรรค์ของเขา (b)) ผู้คนที่ถ่อมตนเหล่านี้ลุกขึ้นและเมื่อคนที่ต่ำต้อยทุกคนรู้ความจริงความยุติธรรมจะมาถึงเพราะความดีจะอยู่ในความดีและความชั่วจะอยู่ในความเลว ; และอย่างที่คุณเห็นผู้สื่อสารที่ต่ำต้อยทั้งเจ็ดไม่ต้องการให้คนที่เป็นอิสระนั่งคุกเข่าต่อหน้าผู้ส่งสารทั้งเจ็ดของแสงความสว่างคือความจริงและความจริงที่นำความยุติธรรมมาให้และพระเจ้าทรงยุติธรรม https://bestiadn.com/2020/05/25/los-tres-regalos-que-satanas-dice-poder-ofrecer-entre-ellos-la-vida-eterna-si-le-obedeces-y-le-adoras-a-ciegas-sin-pensarlo/ ในหน้า bestiadn.com ของฉันมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากมาย หากคุณพบว่าข้อมูลนี้มีค่าเรามีไม่มากเรามีน้อย … Sigue leyendo มีหลายศาสนาลัทธิและนิกายฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าศาสนาใดเป็นศาสนาที่แท้จริง

Det finns många religioner, kulter och sekter, hur kan jag veta vilken av alla religioner som är den sanna religionen?

Det finns många religioner, kulter och sekter, hur kan jag veta vilken av dem som är den sanna religionen? [English] [Español] Det finns många religioner, kulter och sekter, hur kan jag veta vilken av alla religioner som är den sanna religionen? Om en person säger till dig: "Du måste knäböja och be detta objekt för … Sigue leyendo Det finns många religioner, kulter och sekter, hur kan jag veta vilken av alla religioner som är den sanna religionen?

Det er mange religioner, kulter og sekter, hvordan kan jeg vite hvilken av alle religioner som er den sanne religionen?

Det er mange religioner, kulter og sekter, hvordan kan jeg vite hvilken av dem som er den sanne religionen? [English] [Español] Det er mange religioner, kulter og sekter, hvordan kan jeg vite hvilken av alle religioner som er den sanne religionen? Hvis en person sier til deg: "Du må knele ned og be denne gjenstanden … Sigue leyendo Det er mange religioner, kulter og sekter, hvordan kan jeg vite hvilken av alle religioner som er den sanne religionen?

Ada banyak agama, sekte dan sekte, bagaimana saya bisa tahu yang mana dari semua agama yang benar?

Ada banyak agama, aliran sesat dan sekte, bagaimana saya bisa tahu yang mana dari mereka yang merupakan agama yang benar? [English] [Español] Ada banyak agama, sekte dan sekte, bagaimana saya bisa tahu yang mana dari semua agama yang benar? Jika seseorang berkata kepada Anda: "Anda harus berlutut dan meminta benda ini untuk keberuntungan, jika tidak, … Sigue leyendo Ada banyak agama, sekte dan sekte, bagaimana saya bisa tahu yang mana dari semua agama yang benar?

El cántico de los 144 mil – Apocalipsis 14:1-3 – Solo los que pueden aprender una canción son capaces de cantar esa canción.

Trabajo dedicado en memoria de mi mismo. José Carlos Galindo Hinostroza - 1993 - edad 18 años. https://bestiadn.com/tag/dip-tic-dip-esto-me-pasa-porque-soy-fiel/ De haber sabido lo que hoy se, no hubiese padecido a manos de calumniadores (Juan 8:44), por eso este trabajo esta dedicado a favor de los "otros yo" (Salmos 118:20), ellos difundirán la verdad, en conmemoración mía … Sigue leyendo El cántico de los 144 mil – Apocalipsis 14:1-3 – Solo los que pueden aprender una canción son capaces de cantar esa canción.

The Axis of Evil : The Black List.

Wednesday, January 22, 2020 The ten commandments have not been respected by the Catholic church, and believe me, the true Christian gospel has not been either, just as the Catholic church presented to the world a distorted version of the 10 commandments, so the Roman councils have presented a distorted version of the Christian gospel … Sigue leyendo The Axis of Evil : The Black List.

¿Por qué es bueno ser cristiano en el fin de los tiempos?

¿Por qué vale la pena ser cristiano en estos tiempos finales, en estos tiempos de la condenación de Babilonia la grande? https://bestiadn.com/2019/09/27/veo-que-hay-uno-que-clama-muerte-a-barrabas-y-hay-muchos-que-gritan-muerte-a-los-inocentes-y-vida-para-barrabas/ Porque al ser uno solo con Cristo en espíritu,   https://bestiadn.com/2019/10/04/ya-estamos-en-el-fin-de-los-tiempos-por-que-estamos-en-el-tiempo-del-fin/ entonces tus enemigos no podrán vencerte nunca. Jehová será tu protector, esa es la ventaja de ser cristiano en el fin de los … Sigue leyendo ¿Por qué es bueno ser cristiano en el fin de los tiempos?

Apocalipsis 18:10 parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: !!Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio!

La justicia eterna - El triunfo de la justicia por siempre! https://777healthblog.files.wordpress.com/2020/04/fibonacci.docx El Fibonacci y El juicio a favor de los illuminati – La sabiduría de Dios es manifestada en su creación. https://777healthblog.files.wordpress.com/2020/04/fibonacci.pdf ]English here[ Daniel 5:4 Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de … Sigue leyendo Apocalipsis 18:10 parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: !!Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio!

Почему идолопоклонство плохо? Почему идолопоклонство является грехом? Почему плохо практиковать идолопоклонство?

Почему идолопоклонство плохо? Почему идолопоклонство является грехом? Почему плохо практиковать идолопоклонство? Чтобы скрыть свой обман, сатана также осмеливается осудить определенные формы идолопоклонства, но при этом он благословляет свои собственные формы идолопоклонства, Ниже видео на YouTube, которое подчеркивает хитрость сатаны, чтобы обмануть людей, Тем не менее, на графике чуть ниже этого видео я привел доказательства его … Sigue leyendo Почему идолопоклонство плохо? Почему идолопоклонство является грехом? Почему плохо практиковать идолопоклонство?

De ce este rea idolatria? De ce este idolatria un păcat? De ce este rău să practici idolatria?

De ce este rea idolatria? De ce este idolatria un păcat? De ce este rău să practici idolatria? Pentru a-și ascunde înșelăciunea, Satana îndrăznește, de asemenea, să condamne anumite forme de idolatrie, dar, în timp ce face acest lucru, binecuvântează propriile sale forme de idolatrie, Mai jos este un videoclip YouTube care evidențiază viclenia Satanei … Sigue leyendo De ce este rea idolatria? De ce este idolatria un păcat? De ce este rău să practici idolatria?

Perché l’idolatria è cattiva? Perché l’idolatria è un peccato? Perché è brutto praticare l’idolatria?

Perché l'idolatria è cattiva? Perché l'idolatria è un peccato? Perché è brutto praticare l'idolatria? Per nascondere il suo inganno, Satana osa anche condannare alcune forme di idolatria, ma mentre lo fa benedice le sue stesse forme di idolatria, Di seguito è riportato un video di YouTube che evidenzia l'astuzia di Satana per ingannare le persone, … Sigue leyendo Perché l’idolatria è cattiva? Perché l’idolatria è un peccato? Perché è brutto praticare l’idolatria?

Milito en la kampo de telekomunikado – La milito inter anĝeloj okazas en la kampo de telekomunikadoj

Milito en la kampo de telekomunikado - La milito inter anĝeloj okazas en la kampo de telekomunikadoj Milito en la kampo de telekomunikado La milito inter anĝeloj okazas en la kampo de telekomunikado, ĝi estas milito de elparoloj, ĝi estas milito de vortoj, ĝi estas milito de preĝoj - anĝeloj alvenas en homa formo, kaj … Sigue leyendo Milito en la kampo de telekomunikado – La milito inter anĝeloj okazas en la kampo de telekomunikadoj