Δημοκρατία και αντιδημοκρατία.

Δημοκρατία και αντιδημοκρατία. Η δημοκρατία προέρχεται από την Ελλάδα, αλλά η απόφαση είναι από τον Θεό και η απόφαση του Θεού δεν είναι συνήθως δημοκρατική, ζητάτε από τους γείτονες του Λωτ εάν έχετε αμφιβολίες γι 'αυτό. (Genesis 19) Título - Asunto del mensaje del ángel Enlace bestiadn Observación El ataque del puño fantasma de la … Sigue leyendo Δημοκρατία και αντιδημοκρατία.