De leafde foar de skuldige minsken sil de goddeleazen feroardielje, mar de leafde foar de ûnskuldige minsken sil de rjochtfeardigen rêde!

De leafde foar de skuldige minsken sil de goddeleazen feroardielje, mar de leafde foar de ûnskuldige minsken sil de rjochtfeardigen rêde! Se "fermoarde" my yn 2001 wer, - Mar de lytse help holp my (Daniël 11:34). Dizze moarn waard my jûn om dizze tinkbyldige situaasje te skriuwen om de profesije te fergelykje yn Daniel 2:44. … Sigue leyendo De leafde foar de skuldige minsken sil de goddeleazen feroardielje, mar de leafde foar de ûnskuldige minsken sil de rjochtfeardigen rêde!