1033 – Interpretimi i Danielit 2:44 – Kush do të trashëgojë në mbretërinë e Zotit?

Interpretimi i Danielit 2:44 - Kush do të trashëgojë në mbretërinë e Zotit? Mbretëria e Perëndisë do të trashëgohet nga njerëzit e përulur, njerëzit kapriçioz nuk do ta trashëgojnë atë, domethënë, njerëzit krenarë nuk do ta trashëgojnë mbretërinë nga Zoti. Krenarët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë, sepse ata lakmojnë pronën e të tjerëve! … Sigue leyendo 1033 – Interpretimi i Danielit 2:44 – Kush do të trashëgojë në mbretërinë e Zotit?