Tổng lãnh thiên thần Michael chống lại tổng lãnh thiên thần Michael

Tổng lãnh thiên thần Michael chống lại tổng lãnh thiên thần Michael Satan có nghĩa là "người tố cáo", nhưng không phải bất kỳ người tố cáo nào, bởi vì Chúa Giê-su cũng buộc tội những người Pha-ri-si và những kẻ đạo đức giả khác, những người che dấu mình là công bình, nhưng với … Sigue leyendo Tổng lãnh thiên thần Michael chống lại tổng lãnh thiên thần Michael