Trận chiến cuối cùng: Thanh kiếm và khiên của mọi sứ giả của Satan – Khiên và Kiếm của Satan vs. Thanh kiếm và khiên của mọi sứ giả của Thiên Chúa – Khiên và Thanh kiếm của Tổng lãnh thiên thần Michael

Trận chiến cuối cùng: Thanh kiếm và khiên của mọi sứ giả của Satan - Khiên và Kiếm của Satan vs. Thanh kiếm và khiên của mọi sứ giả của Thiên Chúa - Khiên và Thanh kiếm của Tổng lãnh thiên thần Michael Cuộc chiến cuối cùng giữa ánh sáng và bóng tối: Thanh kiếm … Sigue leyendo Trận chiến cuối cùng: Thanh kiếm và khiên của mọi sứ giả của Satan – Khiên và Kiếm của Satan vs. Thanh kiếm và khiên của mọi sứ giả của Thiên Chúa – Khiên và Thanh kiếm của Tổng lãnh thiên thần Michael