Ê-sai 57: 12-13 Tôi sẽ công bố sự công bình và các tác phẩm của bạn, từ đó bạn sẽ không tận dụng được.

Ê-sai 57: 12-13 Tôi sẽ công bố sự công bình và các tác phẩm của bạn, từ đó bạn sẽ không tận dụng được. https://youtu.be/-mJMm5xaPo0 0:00:00.800,0:00:02.800 Rồng nói với sứ giả của Thiên Chúa: "Hãy đến và thờ phượng chúng tôi và mang con trai của bạn đến với chúng tôi để được rửa tội … Sigue leyendo Ê-sai 57: 12-13 Tôi sẽ công bố sự công bình và các tác phẩm của bạn, từ đó bạn sẽ không tận dụng được.