Txoj kev hlub rau tus neeg txhaum yuav rau txim rau cov neeg phem, tab sis txoj kev hlub rau cov neeg tsis muaj txim yuav cawm cov neeg ncaj ncees!

Txoj kev hlub rau tus neeg txhaum yuav rau txim rau cov neeg phem, tab sis txoj kev hlub rau cov neeg tsis muaj txim yuav cawm cov neeg ncaj ncees! Lawv "tua" kuv ib zaug ntxiv nyob rau xyoo 2001, - Tab sis cov kev pab me me tau pab kuv (Danias 11:34). Tag … Sigue leyendo Txoj kev hlub rau tus neeg txhaum yuav rau txim rau cov neeg phem, tab sis txoj kev hlub rau cov neeg tsis muaj txim yuav cawm cov neeg ncaj ncees!