Incwadi eyenqatshelwe nguJesu kanye nencwadi kaJeremiya.

Incwadi eyenqatshelwe nguJesu kanye nencwadi kaJeremiya. Inkulumo kaJesu, eyayingafakwanga eBhayibhelini, yayifana nekaJeremiya, ngenxa yalesi sizathu abantu abaningi bakholelwa ukuthi uJesu wayenguJeremiya noma u-Elija, bobabili bagxeka ukukhulekelwa kwezithombe! Akukhona nje kuphela ukuthi izinto eziningi uJesu athi azikho eBhayibhelini, kodwa izinto eziningi uJesu azishongo ukuthi ezisebhayibhelini kube sengathi uzishilo. Imigqa engezansi iyisampula yenkulumo kaJeremiya: Incwadi evela kuJeremiya … Sigue leyendo Incwadi eyenqatshelwe nguJesu kanye nencwadi kaJeremiya.

Ileta eyalelweyo kaYesu kunye neleta kaJeremiya.

Ileta eyalelweyo kaYesu kunye neleta kaJeremiya. Incoko kaYesu, eyayingafakwanga eBhayibhileni, yayifana nekaYeremiya, ngenxa yesi sizathu abantu abaninzi babekholelwa ukuba uYesu yayinguYeremiya okanye uEliya, bobabini bagxeka unqulo-zithixo! Ayizinto nje ezininzi awazithethayo uYesu ezingekho eBhayibhileni, kodwa zininzi izinto awazithethayo ezisebhayibhelini ngokungathi ebezixelele. Imigca elapha ngezantsi iluhlobo lwesithethi sikaYeremiya: Ileta evela kuYeremiya 1: 1 Ikopi yeleta uJeremiah yathunyelwa … Sigue leyendo Ileta eyalelweyo kaYesu kunye neleta kaJeremiya.