Ukuhunyushwa kukaDanyeli 2:44 – Ngubani oyokudla ifa embusweni kaNkulunkulu?

Ukuhunyushwa kukaDanyeli 2:44 - Ngubani oyokudla ifa embusweni kaNkulunkulu? Umbuso kaNkulunkulu uzokwabelwa ifa ngabantu abathobekile, abantu abangathathi ntweni ngeke bawudle ifa, okungukuthi, abantu abaziqhenyayo ngeke balizuze ifa lombuso ovela kuNkulunkulu. Abazigqajayo ngeke balizuze ifa lombuso kaNkulunkulu ngoba befisa impahla yabanye! Abahambisani nalokho okudingekayo, abafuni ingilazi yobumba, bafuna ingilazi yegolide, yize ukuyithola kusho ukuxhashazwa kwabanye abantu! … Sigue leyendo Ukuhunyushwa kukaDanyeli 2:44 – Ngubani oyokudla ifa embusweni kaNkulunkulu?